Αρχική Νέα Τοπικά Ένα … τσουκάλι για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου που εκσυγχρονίζονται!

Ένα … τσουκάλι για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου που εκσυγχρονίζονται!

76

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάχθηκαν σειρά προτάσεων του Δήμου Χίου για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών ΔΗΚΕΧ, ΝΠΔΔ και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 592.060,81 ευρώ.

Τονίζοντας ότι οι προτάσεις που επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου, στηρίχθηκαν στις παρατηρήσεις των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς παρουσίασε τα υποέργα της πρότασης.

Σημαντικό στοιχείο ότι θα αναβαθμιστεί η κεντρική κουζίνα των παιδικών σταθμών της οδού Καλουτά. Συγκεκριμένα θα γίνουν όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αναβάθμιση της ώστε να εξυπηρετεί όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Χίου.
Περιλαμβάνοντας επίσης:
– Εξοπλισμός παιδικού σταθμού οδού Καλουτά, με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της νέας κουζίνας (φούρνος, εστίες, κλπ) αλλά και του οχήματος μεταφοράς του φαγητού από τη νέα κουζίνα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
–  Προμήθεια εξοπλισμού και προσαρμογή στα πρότυπα του ΕΛΟΤ των παιδικών χαρών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ. Ωστε να γίνει προμήθεια οργάνων αλλά και να λειτουργήσουν σωστά και νόμιμα οι παιδικές χαρές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
– Προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α. δέκα (10) θέσεων από το Δήμο Χίου.
–  Εξοπλισμός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ, ώστε να αντικατασταθεί και να εκσυγχρονιστεί ο υφιστάμενος.
– Προμήθεια δύο λεωφορείων μεταφοράς μαθητών. Συγκεκριμένα, ενός  9-11 θέσεων για μικρές μετακινήσεις και του άλλου με 15-21 θέσεις από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
– Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής Παιδικού Σταθμού οδού Καλουτά, για να λειτουργήσει σωστά και με ασφάλεια η νέα κουζίνα. Φορέας υλοποίησης είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Καμποχώρων

Εντάχθηκε επίσης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο”,  η πρόταση του Δήμου Χίου για την αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού στη δημοτική ενότητα Καμποχώρων, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 389.300 ευρώ.
Πρόκειται για το κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου Χαλκειούς όπου θα γίνουν όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή του σε βρεφονηπιακό σταθμό.
Στον περιβάλλοντα χώρο θα οριοθετηθεί θέση στάθμευσης οχήματος και διάδρομος-ράμπα για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και γενικά παρεμποδιζομένων ατόμων, χώρος παιχνιδιού με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής χαράς για τα νήπια του σταθμού.
Η νέα δομή αναμένεται να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 30 νηπίων και 20 βρεφών.