Αρχική Νέα Αθλητικά Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου με τιμές στον παγκόσμιο πρωταθλητή πόλο Κ. Γκιουβέτση

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου με τιμές στον παγκόσμιο πρωταθλητή πόλο Κ. Γκιουβέτση

181

Με πρώτο θέμα την Απόδοση τιμής στον παγκόσμιο πρωταθλητή με την εθνική ομάδα νέων υδατοσφαίρισης, Κώστα Γκιουβέτση, συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Αυγούστου στις 6.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου.
Για την επιτυχία του παίκτη του ΝΟΧ συγχαρητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Χίου επισημαίνοντας ότι «… ο Κώστας Γκιουβέτσης, γιος των συναδέλφων, Γιώργη Γκιουβέτση και Κατερίνας Καρακούρου, με την επιτυχία του αυτή προσέφερε χαρά σε όλους, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και αποτελεί πρότυπο για χιλιάδες νέους στον αγώνα τους για την ευόδωση των προσωπικών και κοινωνικών τους στόχων».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 23/8/2017


Αριθμός
Θέμα
Εισηγητής

  1. Απόδοση τιμής στον παγκόσμιο πρωταθλητή υδατοσφαίρισης, Κων/νο Γκιουβέτση.
    κ. Δήμαρχος & Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
Οικονομική Επιτροπή

3. Πρόταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια ειδών ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης  2017»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και διάβρωσης παραλιών  με μηχανήματα» ΔΕ Αμανής.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κεντρικής Χίου  2016».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Βόρειας Χίου, (Δ.Ε. Καρδαμύλων και Αμανής 2016)»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Κεντρικής Χίου, ΔΕ Χίου, Ομηρούπολης, Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2016
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής το έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Αμανής».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών , δασικών δρόμων, αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, Ιωνίας».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού χώρου στην περιοχή Φάρκαινας».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

13. Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας Δ. Χίου.
Οικονομική Επιτροπή & Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύλωσης
Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης.
Αντιδήμαρχος, κ. Μπελέγρης

14. Έγκριση  παύσης  κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων Δ. Χίου.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

15. Παραχώρηση δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου στα δημοτικά κοιμητήρια Ομηρούπολης & Πιτυούς.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

16. Καταγγελία μίσθωσης Κριτούλη Αναστασίας για τον ξενώνα στην πλατεία της Τ.Κ. Πιτυούς.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

17. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την υπερκατασκευή τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 6κ.μ. Τμήμα Β της προμήθειας ελαφρού φορτηγού & υπερκατασκευής απορριμματοφόρου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

18. Επανεξέταση υπόθεσης Ξύδα Γεωργίου .
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

19. Διαγραφή οφειλών, (από αναβολή).
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

20. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

21. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποσυρόμενων αγροτικών προϊόντων.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

22. Συμμετοχή στις δαπάνες διεξαγωγής του 6ου ημιμαραθώνιου στο νησί της Μαστίχας στις 27/8/2017.
Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

23. Αγροτικές ζώνες-Τροποποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

24. Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων.
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

25. Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το έργο  «Αποκεντρωμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας κι φύλου σε όλη τη χώρα».
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

26. Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

27. Έγκριση αποφάσεων Ν.Π., (47/2017 Ομηρείου, ΝΠΔΔ 94 & 123)
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων

28. Μετακινήσεις.