Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Παγκόσμια Μέρα Μουσικοθεραπείας- υπογραφές για ένταξη στα επαγγέλματα υγείας

Παγκόσμια Μέρα Μουσικοθεραπείας- υπογραφές για ένταξη στα επαγγέλματα υγείας

97

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικοθεραπείας και στο infographic περιλαμβάνονται τα βασικά ενημερωτικά στοιχεία για έναν κλάδο που δεν είναι τόσο γνωστός στη χώρα μας.
Οι πληροφορίες είναι από τη μουσικοθεραπεύτρια Μίτσυ Ακογιούνογλου.


Επίσης πραγματοποιείται συγκέντρωση υπογραφών για την ένταξη της μουσικοθεραπείας στα επαγγέλματα υγείας η οποία θα βοηθήσει:
(1) στην προοδευτική της ενσωμάτωση σε δημόσιες δομές υγείας και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει προσβάσιμη σε όσους την έχουν ανάγκη,
(2) στην προστασία του κοινού μέσα από τον προσδιορισμό των απαιτούμενων τυπικών προσόντων για την άσκησή της,
(3) στην καθιέρωση της μουσικοθεραπείας ως αυτόνομης επιστημονικής ειδικότητας διακριτής από τη μουσική παιδαγωγική και τη μουσική στην ειδική αγωγή.

Η μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο διεθνώς και ερευνητικά τεκμηριωμένο (evidence-based) επάγγελμα υγείας στο οποίο η μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης με στόχους που αφορούν τις σωματικές, ψυχοσυναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων.

Περιλαμβάνει την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων ή και ομαδικών στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα εγκεκριμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών μουσικοθεραπείας.