Αρχική Απόψεις Aρθρα Σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του ν. Χίου, των Φ. Σέργη και...

Σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του ν. Χίου, των Φ. Σέργη και Π. Βελλιανίτη

110

Η Χίος τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, στήριξε το τοπικό ακαθάριστο προϊόν της κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια της μαστίχας την ναυτιλία, τις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο. Το ίδιο χρονικό διάστημα οι σχεδιασμοί που έγιναν και οι υποδομές που υλοποιήθηκαν δεν έδωσαν την αναμενόμενη προοπτική που έχει ανάγκη ο τόπος. Αποτέλεσμα σήμερα η Χίος να φυλλορροεί και να είναι ένας από τους ελάχιστους νομούς του Αιγαίου που πληθυσμιακά φθίνει. Ευθύνες για την στρατηγική, που ακολουθήθηκε το παραπάνω χρονικό διάστημα σίγουρα υπάρχουν. Οι ευθύνες αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με τις πολιτικές, που εφαρμόστηκαν οι οποίες οδήγησαν στην κατασπατάληση πόρων, αφήνοντας ταυτόχρονα τον νομό μας ανοχύρωτο απέναντι στις αναπτυξιακές προκλήσεις. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι ο οικονομικός μαρασμός και η φυγή των νέων λόγω έλλειψης θέσεων εργασίας.
Η σημερινή οικονομική κρίση, πρέπει να μας οδηγήσει σε αναστοχασμό των προοπτικών ανάπτυξης του τόπου και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχουμε, ακολουθώντας και την λαϊκή παροιμία ( κάλιο αργά παρά ποτέ).
Τα αναπτυξιακά συνέδρια που έχουν προγραμματιστεί ανά περιφερειακή ενότητα από την κυβέρνηση, είναι μια ευκαιρία την όποια δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Τα συνέδρια αυτά μπορούν να δώσουν την αρχική ώθηση η οποία με τον κατάλληλο σχεδιασμό θα μας οδηγήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και σε μια δίκαιη ανάπτυξη που θα έχει δύο βασικούς στόχους.
• Θα αφορά τους πολλούς και όχι τους λίγους και εκλεκτούς.
• Θα είναι βιώσιμη.
Συγκριτικά πλεονεκτήματα ο νομός διαθέτει, έφτασε λοιπόν η ώρα να αξιοποιηθούν προς όφελος των κατοίκων .
Ο σχεδιασμός για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού μας, δεν μπορεί παρά να στηριχτεί στους τέσσερις παρακάτω βασικούς πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας είναι η πρωτογενή παραγωγή και η μεταποίηση τον αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων που ευδοκιμούν στο τόπο μας. Λόγω του μικρού κλήρου, δεν έχει νόημα να μιλάμε για μαζική παραγωγή, Αντίθετα ο στόχος πρέπει να είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, στην δημιουργία συνεταιριστικών σχημάτων , σε ομάδες παραγωγών και στήριξη στους νέους αγρότες. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά στην μείωση της ανεργίας των νέων και την παραμονή στο τόπο τους. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην καλλιέργεια της μαστίχας. Σήμερα με την συμβολή της ΕΜΧ και της mediterra, το προϊόν έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και πέρα από τα τρόφιμα διοχετεύεται πλέον στην φαρμακευτική βιομηχανία και στα καλλυντικά, με σημαντικές εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η αλιεία, διαθέτουν σημαντικές προοπτικές οι οποίες αν αξιοποιηθούν μπορούν να οδηγήσουν στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και στην ισχυροποίηση της ανάπτυξης.
Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την ναυτιλία η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας και βοηθάει την οικονομία του νησιού. Η Σχολή Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών και η Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Χίου, με την έμπρακτη στήριξη και αναβάθμιση από την κυβέρνηση και ιδιαιτέρα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νομού και πρέπει να αποκτήσουν, περιφερειακή εμβέλεια και στήριξη.
Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με τον τουρισμό. Την τελευταία δεκαπενταετία η Χίος έχει καταγράψει σταθερά σημαντική πτώση στον τουρισμό από την Ευρώπη. Η χρονική έκταση του φαινομένου καταδεικνύει ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την πολύχρονη οικονομική κρίση. Οι επισκέπτες (τα Σαββατοκύριακα) από την Τουρκία βοηθάνε σε ένα βαθμό την χειμαζόμενη και συρρικνωμένη οικονομία του νομού μας, κυρίως τα καταστήματα τροφίμων και εστίασης, αλλά από την άλλη μπορούν να δημιουργήσουν καθεστώς εξάρτησης από την συγκεκριμένη αγορά με απρόβλεπτες συνέπειες για τον τόπο. Αυτό που χρειάζεται άμεσα, είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα βοηθήσουν την τουριστική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των αγορών της Ευρώπης της Αμερικής και της Ασίας , η οποία με την σειρά της θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, στηρίζοντας ταυτόχρονα την πολύ μικρή και μικρή επιχειρηματικότητα. Το μοντέλο το οποίο συνιστούν οι ειδικοί λόγω και της περιορισμένης δυναμικότητας σε κλίνες, είναι ο εναλλακτικός και θεματικός τουρισμός.
Ο τέταρτος πυλώνας είναι το πανεπιστήμιο Αιγαίου και η διασύνδεση του με την κοινωνία και τους φορείς. Στην Χίο λειτουργούν στο πανεπιστήμιο τέσσερα παραγωγικά τμήματα (Διοίκησης και Οικονομίας Τουρισμού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης). Η σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει το πανεπιστήμιο πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω της ανάδειξης και διεύρυνσης του συμβουλευτικού του ρόλου. Παράλληλα η ίδια τεχνογνωσία πρέπει να βρει τρόπους να εφαρμοστεί δημιουργικά στην πράξη και στην τοπική οικονομία. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει η διασύνδεση του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και οικονομία του νομού μας να διευρυνθεί και να αποκτήσει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μόνο έτσι το πανεπιστήμιο θα μπορέσει να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τόπου.

Σέργης Φραγκίσκος Συντονιστής Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Χίου
Βελλιανίτης Πάρις Αναπληρωτής Συντονιστής Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Χίου