Αρχική Ομογένεια Ομογένεια: Ταμείο Παιδείας Ομογενών

Ομογένεια: Ταμείο Παιδείας Ομογενών

6

 Σικάγο.- Το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της στήριξης και προώθησης της Ελληνόγλωσσης Παιδείας διοργανώνει, το τρίτο κατά σειρά, Συμπόσιο Παιδείας στο Ξενοδοχείο Sheraton στη Φιλαδέλφεια στις 22 Ιανουαρίου 2005.

Οπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση, οι διαπιστώσεις και οι διαγνώσεις στα προβλήματα και τα αδιέξοδα της Ελληνόγλωσσης Παιδείας έχουν γίνει κατ’ επανάληψη. Τα ευχολόγια και η δημαγωγία περί του θέματος είναι καιρός να αντικατασταθούν από συγκεκριμένα προγράμματα, στρατηγικές και έργο.

«Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, γονείς, δασκάλους, επιστήμονες, πολιτικούς, επιχειρηματίες, κληρικούς και φιλέλληνες να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συμποσίου. Σ’ αυτό θα τεθεί ο θεμέλιος λίθος για τη δημιουργία του «US REGIONAL COUNCIL OF HELLENIC EDUCATION», (:ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ- ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, Θεόδωρος Σπυρόπουλος, προσωπικότητες κύρους της Ελληνοαμερικανικής και Αμερικανικής Κοινωνίας αγκάλιασαν τη σχετική πρωτοβουλία και εντάσσονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Ιδρύματος. Τα ονόματα τους θα ανακοινωθούν κατά τη διεξαγωγή του Συμποσίου.

Στο πλαίσιο του Ιδρύματος αυτού θα δημιουργηθεί το «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ» και θα συσταθούν οι σχετικές Επιτροπές και Υποεπιτροπές δράσης οι οποίες θα καλύψουν τους άξονες που υλοποιούν τη φιλοσοφία δημιουργίας του ιδρύματος. θα προταθεί συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας στην ευρύτερη Αμερικανική Κοινωνία.

Την επιστημονική ευθύνη του Συμποσίου, όπως και στα προηγούμενα, θα έχει ο Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο Ελλάδας της Νέας Υόρκης, κ. Νίκος Νικολιδάκης.

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:

 • Η οικονομική υποστήριξη των υπαρχόντων Ελληνο-Αμερικανικών Σχολείων.
 • Η στήριξη και επέκταση των Charter Schools τα οποία έχουν ενταγμένο Ελληνικό πρόγραμμα. Υποστήριξη και ενημέρωση ενδιαφερομένων Ελληνο-Αμερικανών.
 • Δημιουργία Ινστιτούτων Ελληνικού Πολιτισμού σε πόλεις με μεγάλη συγκέντρωση Ομογενειακού πληθυσμού ή αξιοποίηση και ανάδειξη υπαρχόντων Πολιτιστικών Κέντρων. (Αγορά ιδιόκτητου κτιρίου για τη στέγασή του, Δημιουργία Περιφερειακών Επιτροπών Δράσης για τη λειτουργία τους).
 • Παροχή κινήτρων και πρωτοβουλιών στους νέους δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενεάς για να συμμετάσχουν στα κοινά της Ελληνο-Αμερικανικής Κοινότητας.
 • Στήριξη υπαρχόντων προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής και δημιουργίας Δικτύου Νεολαίας.
 • Προσπάθεια ανάπτυξης και ανάδειξης της Ελλάδας ως ιδανικού τόπου για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τη λειτουργία των Ελληνικών εδρών στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια, υποστήριξη τους καθώς και η προσπάθεια συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων που αφορούν τον Ελληνικό Πολιτισμό, Ιστορία και γλώσσα καθώς και τη Σύγχρονη Ελλάδα για το Αμερικανικό κοινό. Σχετικές εκδόσεις και καλλιέργεια δημόσιων σχέσεων με τα Αμερικανικά ΜΜΕ.
 • Συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς και Οργανισμούς από την Ελλάδα για την προώθηση κοινών στόχων.
 • Αναζήτηση κρατικών επιχορηγήσεων για την προώθηση των ανωτέρω από την Αμερικανική και την Ελληνική Πολιτεία.

  «Η παρουσία, συμμετοχή και συμβολή όλων μας είναι αναγκαία. Το ζήτημα της Ελληνόγλωσσης Παιδείας αποτελεί προτεραιότητα και ευθύνη όλων μας. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε, να προβάλουμε και να διασφαλίσουμε την Ελληνόγλωσση Παιδεία στις ΗΠΑ», είπε ο κ. Σπυρόπουλος.


 • Πηγή: Greek News