Αρχική Νέα Αθλητικά Σύνδεσμος Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Χίου Σάμου

Σύνδεσμος Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Χίου Σάμου

23


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Χίου Σάμου
Κος Κεσόγλου Στράτος (στις αρχαιρεσίες εκλογών της 11-12-2004) εκλέχτηκε μέλος Πειθαρχικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτών Κλασικού Αθλητισμού (ΕΟΚΚΑ). Είναι πρώτη φορά που χιώτης κριτής εκλέγεται σε επιτροπή Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στίβου και του ευχόμαστε καλή θητεία στα καθήκοντα που έχει αναλάβει.