Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παραμένει Πρόεδρος στο ΚΥΣΔΕ ο Π. Καλογεράκης

Παραμένει Πρόεδρος στο ΚΥΣΔΕ ο Π. Καλογεράκης

6


Παραμένει Πρόεδρος στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) ο διευθυντής της Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης Χίου κ. Παύλος Καλογεράκης και μετά την πρόσφατη ανασυγκρότηση του οργάνου.
Η θητεία του νέου συμβουλίου έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2006.