Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Τι αλλάζει με τις αναγνωρίσεις πτυχίων του εξωτερικού

Τι αλλάζει με τις αναγνωρίσεις πτυχίων του εξωτερικού

9

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων, συντελούνται με το σχέδιο νόμου που προωθείται στη Βουλή. Με αυτό καταργείται το ΔΙΚΑΤΣΑ και οι αρμοδιότητές του περιέρχονται σε νέο οργανισμό, που θα στελεχωθεί με άτομα εξειδικευμένα, τα οποία θα υποβοηθούνται από ακαδημαϊκούς συμβούλους που είναι παράλληλα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ


Με το σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται, όπως είπε σήμερα η υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, η ταχύτατη διεκπεραίωση των υποθέσεων, που μέχρι τώρα υπόκεινταν σε χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες, ενώ λαμβάνεται ειδική πρόνοια ώστε να μην αναγνωρίζονται άμεσα προγράμματα τριετούς φοίτησης της αλλοδαπής, κυρίως όταν για τον αντίστοιχο κλάδο σπουδών στην Ελλάδα, υπάρχουν τετραετή και πενταετή προγράμματα σπουδών.


Πηγή: ΑΠΕ