Αρχική Νέα Οικονομία Προειδοποίηση Τμήματος Αλιείας σε ιχθυοκαλλιεργητές για άγρια ψαριά

Προειδοποίηση Τμήματος Αλιείας σε ιχθυοκαλλιεργητές για άγρια ψαριά

27

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ δεν έχει ακόμα διαπιστώσει ότι γίνεται εμπόριο άγριων ψαριών από ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά με “νότα” που εξέδωσε επισημαίνει την παρανομία και το ότι “η Υπηρεσία θα ενεργήσει κατά τρόπο αυστηρότατο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της”.
Παράλληλα επεξηγεί στους ιχθυοκαλλιεργητές αυτό που ήδη έπρεπε να ξέρουν ότι τα άγρια ψάρια είναι στην ουσία οι φυσικοί καθαριστές γύρω από τους κλωβούς ώστε να μην επιβαρύνεται ο θαλάσσιος χώρος από τα περισσεύματα της τροφής.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αλιείας της Ν.Α. Χίου κ. Βαγγέλης Μαργαρίτης:
 “Μετά από καταγγελίες του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων ¨Χιου “οι 12 Απόστολοι” για αλίευση και διακίνηση- πώληση άγριων ψαριών (γόπες) σε μεγάλες ποσότητες, που έγινε το τελευταίο διάστημα από εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας του νομού μας σε εμπόρους της ιχθυαγοράς Κερατσινίου και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στη διάθεση δικών τους αλιευμάτων, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Είναι εντελώς παράνομη η αλίευση αγρίων ψαριών στο μισθωμένο θαλάσσιο χώρο των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καθώς απαγορεύεται ρητά από τις ισχύουσες διατάξεις του νομικού πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες, και
2. Συμφέρον και των ίδιων των ιχθυοκαλλιεργειών είνα η παραμονή των άγριων ψαριών στο χώρο τους, διότι καταναλώνουν τα περισσεύματα των ιχθυοτροφών μην επιτρέποντας την επιβάρυνση του γύρω θαλάσσιου περιβάλλοντος. Δρουν δηλαδή “προστατευτικά” για τον ίδιο τους το χώρο που ζουν.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλίευση άγριων ψαριών σε ιχθυοκαλλιέργειες, η Υπηρεσία θα ενεργήσει κατά τρόπο αυστηρότατο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της