Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Σχέδιο καταστατικού για το ΠΑΣΟΚ

Σχέδιο καταστατικού για το ΠΑΣΟΚ

22


Σαφές δείγμα γραφής για το ΠΑΣΟΚ, που θέλει οργανωτικά και πολιτικά να δομήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, αποτελεί το σχέδιο του νέου καταστατικού του κόμματος που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη το ΠΑΣΟΚ και το οποίο θα συζητηθεί στο συνέδριο.
Το σχέδιο καταστατικού συντάχθηκε έπειτα από διάλογο σε πολλές προσυνεδριακές συσκέψεις και δεκάδες προτάσεις που κατέθεσαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τις οποίες επεξεργάστηκαν και συνέθεσαν οι Μ. Παπαϊωάννου και Κ. Μποτόπουλος, υπό τις οδηγίες του Γ. Παπανδρέου.
Αναδημοσιεύουμε τα βασικά σημεία του από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.


Κατά σειρά εγγραφής στο σχέδιο, οι σημαντικότερες προβλέψεις του σχεδίου:
1. Εσωκομματικη δημοκρατία – ρεύματα ιδεών: Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ συνυπάρχουν και διακινούνται ελεύθερα όλα τα ρεύματα ιδεών και αντιλήψεων, χωρίς οργανωμένη δομή, πειθαρχία και εκπροσώπηση στα όργανά του.
Εναλλακτική πρόταση: Αναγνώριση τάσεων με αναλογική εκπροσώπηση στα όργανα του κόμματος.


2. Δημοψηφίσματα: Μπορεί να διενεργείται κομματικό δημοψήφισμα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας. Ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος.


3. Γυναίκες: Εξασφαλίζεται η εκπροσώπησή τους στα όργανα σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.


4. Ανανέωση: Εξασφαλίζεται ότι το 20% όσων κάθε φορά εκλέγονται στα συλλογικά όργανα, εκλέγονται στα όργανα αυτά για πρώτη φορά.


5. Θητείες: Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου στο ίδιο αξίωμα για περισσότερες από τρεις (3) συνολικά πλήρεις θητείες.
Εναλλακτική πρόταση: Το συνολικό όριο θητείας για τα κομματικά όργανα να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη και για τον πρόεδρο τα δώδεκα (12) έτη.


6. Ενταξη στο ΠΑΣΟΚ: Ελληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να συμμετάσχουν στο ΠΑΣΟΚ ως μέλη ή ως φίλοι του. Με τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετέχουν στο ΠΑΣΟΚ πολίτες της Ε.Ε. και αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.


7. Δικαιώματα φίλων: Συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες του κόμματος.


8. Δημοτική Οργάνωση: Είναι η πρωτοβάθμια οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Οι Δημοτικές Οργανώσεις είναι διαρθρωμένες ανά δήμο της χώρας ή κατά διαμέρισμα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη.


9. Περιφερειακή Επιτροπή: Είναι το ανώτερο όργανο του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια. Εξειδικεύει και υλοποιεί την πολιτική του Κινήματος και έχει την ευθύνη της οργανωτικής και οικονομικής λειτουργίας του στον χώρο ευθύνης της. Αποτελείται από 11 έως 21 μέλη, τα οποία εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία, από το σύνολο των μελών των πρωτοβάθμιων οργανώσεων κάθε περιφέρειας.


10. Νομαρχιακή Επιτροπή: Συστήνεται και λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο σε επίπεδο νομού. Συγκροτείται από τους γραμματείς των Δημοτικών Οργανώσεων του κάθε νομού.
Εναλλακτική πρόταση: Οι Νομαρχιακές Επιτροπές να παραμείνουν ως έχουν σήμερα, δηλαδή να εκλέγονται από όλα τα μέλη της οργανωμένης βάσης και να είναι πολιτικό όργανο.


11. Το συνέδριο: Είναι το ανώτατο όργανο του Κινήματος. Διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.


12. Εκτακτο συνέδριο – θεματικά συνέδρια: Εκτακτο συνέδριο συγκαλείται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου έπειτα από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή των 2/3 του αριθμού των Περιφερειακών Επιτροπών του Κινήματος ή του 10% τουλάχιστον του συνόλου των μελών του Κινήματος.


13. Εθνικό Συμβούλιο: Είναι το ανώτερο όργανο του Κινήματος μεταξύ δύο (2) συνεδρίων. Χαράσσει και συνθέτει τη γενική στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις του Κινήματος σε όλα τα πεδία έκφρασής του.


14. Πολιτικό Συμβούλιο: Είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Εθνικού Συμβουλίου, από το οποίο εκλέγεται. Αποτελείται από τον πρόεδρο του Κινήματος και είκοσι (20) μέλη που εκλέγονται από το Εθνικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του. Οταν το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην κυβέρνηση, τα 3/4 των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ασκούν κυβερνητικά καθήκοντα.
Εναλλακτική πρόταση: Το Πολιτικό Συμβούλιο να εκλέγεται από το συνέδριο.


15. Γραμματέας: Το Πολιτικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον γραμματέα του, ο οποίος έχει την ευθύνη της οργανωτικής λειτουργίας του Κινήματος.
Εναλλακτικές προτάσεις: 1) Ο γραμματέας να εκλέγεται από το Εθνικό Συμβούλιο, 2) Να καταργηθεί ο θεσμός του γραμματέα.


16. Ο πρόεδρος: Εκλέγεται άμεσα από τα μέλη και από τους φίλους του Κινήματος κάθε τέσσερα (4) χρόνια και έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου.


17. Νεολαία ΠΑΣΟΚ: Αποτελεί αυτοτελή οργάνωση του Κινήματος. Τα μέλη της συμμετέχουν υποχρεωτικά και στις δημοτικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών του Κινήματος.
Εναλλακτική πρόταση: Η Νεολαία να μη συγκροτεί αυτοτελή οργάνωση, αλλά να ενταχθεί στο κόμμα.


ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ