Αρχική Νέα Οικονομία Επενδυτικά προγράμματα για λατομεία

Επενδυτικά προγράμματα για λατομεία

15


Από το υπουργείο Ανάπτυξης γίνεται γνωστό ότι στις 28/1/2005 και ώρα 12:00μ. λήγει η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης της Δράσης 7.3.4 “Ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των Ορυκτών Πρώτων Υλών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΠΑΝ), με συνολικό προϋπολογισμό 4.400.000 Ευρώ.
Το 50% του προϋπολογισμού (2.200.000 ευρώ) θα καλυφθεί από  Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 50% από ιδιωτική συμμετοχή.
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταλλευτική και λατομική βιομηχανία (Κλάδοι 13 και 14 κατά ΣΤΑΚΟΔ).
Όλες οι σχετικές αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό έχουν αποτυπωθεί στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης 7.3.4, ο οποίος μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.ypan.gr/fysikoi_poroi/cms_structure_cms_kps.htm). Έντυπο τεύχος του Οδηγού Εφαρμογής και πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τις παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και τους κατά τόπους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΕΠΑΝ.
1. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεσογείων 119, 101 92 ΑΘΗΝΑ, τηλέφωνα: 210 6969521,  210 6969459,  210 6969757, Fax: 210 6969460, Αρμόδιος: κ. Λ. Γεωργαλάς.
2. Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου, Μεσογείων 119, 101 92 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνα: 210 6969316,  210 6969833 Fax: 210 6969346 Αρμόδιοι: κ.κ. Γ. Πατελάρος και Σπ. Τζίμας.
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ – ΥΠΑΝ), Μεσογείων 56 115 27 ΑΘΗΝΑ τηλέφωνο: 210 7450835 Fax: 210 7473666 Αρμόδιος: κ. Ε. Παντελιάς.
1
Μεσογείων 119, 101 92  Αθήνα
Τηλ: 210.69.74.733,  210.69.74.732  ?  Fax: 210.69.69.607
Email: press1@ypan.gr