Αρχική Νέα Οικονομία Ενιαίος φόρος ακινήτων έως 0,1% της αξίας

Ενιαίος φόρος ακινήτων έως 0,1% της αξίας

9


Την ενοποίηση όλων των φόρων που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα σε έναν «ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας» αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Στην περίπτωση που υιοθετηθεί το εν λόγω μέτρο τότε οι φόροι που θα αντικατασταθούν είναι ο φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, το τέλος ακίνητης περιουσίας, ο συμπληρωματικός φόρος που επιβάλλεται στα ενοίκια και ο φόρος εισοδήματος που υπολογίζεται στο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.


Ο νέος φόρος θα υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Για τις κατοικίες θα επιβάλλεται ο συντελεστής 0,10%, ενώ για επαγγελματικά ακίνητα και αγροτεμάχια συντελεστής 0,05%.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ