Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Υπερψηφίστηκε και κατά άρθρο το νομοσχέδιο για το βασικό μέτοχο

Υπερψηφίστηκε και κατά άρθρο το νομοσχέδιο για το βασικό μέτοχο

14


Υπερψηφίστηκε και επί των άρθρων στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το βασικό μέτοχο.
Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε κανένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης υπερψήφισαν οκτώ από τα 14 άρθρα, αν και είχαν καταψηφίσει επί της αρχής.
Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο με τίτλο “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” προβλέπει μεταξύ άλλων:
– Ασυμβίβαστο ανάμεσα στην παράλληλη επιχειρηματική δραστηριοποίηση σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο, ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ – υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους.
– Προσδιορισμό της ιδιότητας του “βασικού μετόχου”, ως του μετόχου εκείνου που κατέχει τουλάχιστον το 1% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ή είναι μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων της
– Συμπερίληψη στην ιδιότητα του “βασικού μετόχου” των συζύγων, συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού και οποιουδήποτε άλλου προσώπου ενεργεί καθ’ υπόδειξη της επιχείρησης
– Συμπερίληψη στο χαρακτηρισμό “μέσο ενημέρωσης” των επιχειρήσεων που διανέμουν εφημερίδες ή παρέχουν μέσω του Διαδικτύου υπηρεσίες οπτικού ή και ακουστικού περιεχομένου ενημερωτικού χαρακτήρα κατά το πρότυπο των εφημερίδων (με εξαίρεση τους διαδυκτιακούς κόμβους)
– Απαγόρευση σύναψης δημόσιων συμβάσεων με επιχειρήσεις ή άτομα που ελέγχουν οικονομικά με οιονδήποτε τρόπο, επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης
– Υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες της νομοθεσίας, που φτάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και ακύρωση των δημόσιων συμβάσεων για τις επιχειρήσεις που τις έχουν συνάψει, έχοντας δώσει ψευδή στοιχεία
– Εκ προοιμίου ακύρωση των συμβολαίων ανάμεσα στους πραγματικούς και τους εικονικούς ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, που έχουν οδηγήσει σε καταστρατήγηση του νόμου
– Περιορισμούς στη δραστηριοποίηση των υπεράκτιων εταιρειών στους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς χώρους
– Ονομαστικοποίηση (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις) των μετοχών των εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και
– Ενίσχυση του ΕΣΡ.