Αρχική Νέα Τοπικά ΔΣ το Σάββατο στην Αμανή

ΔΣ το Σάββατο στην Αμανή

4


Συνεδριάζει το Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, στις 6.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Αμανής με 8 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένα:
1. κατάρτιση τεχνικού προγράμματος
2. συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών για το 2005.
3. Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών Β’ εξαμήνου 2004
4. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πλατεία ΠΥΡΓΟΥ Βολισσού.
5. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (δίμηνη σύμβαση).
6. Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Τρόπος πληρωμής έργου: Αγροτικό Ιατρείο Κουρουνίων”.
8. Παραχώρηση χώρων από το Δήμο Αμανής για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας αι του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης.


Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη συνεδρίαση που γίνεται με Πρόεδρο την κα Α. Παπουτσή.