Αρχική Νέα Τοπικά Μία θέση για γυναίκες στη Δημοτική Αστυνομία Δ. Χίου

Μία θέση για γυναίκες στη Δημοτική Αστυνομία Δ. Χίου

9


Μία από τις δύο θέσεις που προορίζονται για γυναίκες στον κλάδο ΔΕ 23 για ειδικό ένστολο προσωπικό στο Δήμο Χίου παραμένει κενή ύστερα από την εξέταση των σωματικών προσόντων και την αθλητική δοκιμασία των δέκα πρώτων του πίνακα σειράς κατάταξης, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για δημοτική αστυνομία Δήμου Χίου.
Καλούνται έτσι οι υποψήφιες με α/α από 11- 30 του πίνακα σειράς κατάταξης να προσέλθουν την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου στις 9.00 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο Χίου προκειμένου να υποβληθούν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η προσκόμιση του πιστοποιητικού της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ότι έχουν κριθεί ικανές. Θεμιτό είναι βεβαίως να φέρουν αθλητική περιβολή.