Αρχική Νέα Τοπικά Νομαρχία για φωτισμό παράκαμψης νότια του αεροδρομίου

Νομαρχία για φωτισμό παράκαμψης νότια του αεροδρομίου

10

Με έγγραφό της η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ζητά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να γνωρίσει τυχόν προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν στο δρόμο νότιας παράκαμψης Αεροδρομίου.
“Μετά την κατασκευή του νέου τμήματος του δρόμου της νότιας παράκαμψης του αεροδρομίου, λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών από το τμήμα αυτό, η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στον ηλεκτροφωτισμό του.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τυχόν προδιαγραφές- οδηγίες που θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη κατά την εκπόνηση μελέτης ηλεκτροφωτισμού προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου”, καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΤΥ τη Ν.Α. Χίου.