Αρχική Νέα Τοπικά Ακτοπλοΐα: Φρένο στη μείωση των οργανικών συνθέσεων

Ακτοπλοΐα: Φρένο στη μείωση των οργανικών συνθέσεων

5


ΦΡΕΝΟ στο «τρικ» με τις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων που εφαρμόζουν ακτοπλοϊκές εταιρείες σε επιβατηγά πλοία τους, και το οποίο έχει αντίκτυπο στις οργανικές συνθέσεις, προσπαθεί να «βάλει», το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μεταφέροντας την ευθύνη στους πλοιάρχους των πλοίων και στους αναγνωρισμένους οργανισμούς που έχουν αναλάβει την ευθύνη επιθεώρησης των πλοίων.


Ο αριθμός επιβατών με κλίνη στα επιβατηγά – οχηματαγωγά καθοριζόταν με διόρθωση από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του ΥΕΝ σε περιπτώσεις που έκαναν αίτηση οι εταιρείες για εργασίες αναβάθμισης στους κοιτώνες των πληρωμάτων, με παράλληλη χρήση από το πλήρωμα κλινών επιβατών, είτε όταν κάποιες από τις καμπίνες των επιβατών κρινόντουσαν ως ακατάλληλες με αποτέλεσμα να αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό που διέθετε το πλοίο.


Σε έκτακτους ελέγχους που πραγματοποίησαν όμως άνδρες του ΚΕΕΠ στα ακτοπλοϊκά πλοία διαπιστώθηκε ότι κάποιες καμπίνες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από αίτηση των εταιρειών είχαν διατεθεί σε επιβάτες.


Στις περιπτώσεις αυτές υπήρχε υπέρβαση του αναγραφόμενου στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου αριθμού επιβατών με κλίνη, οπότε η σύνθεση του πληρώματος που εξαρτάται και από τον αριθμό των προσφερόμενων στους επιβάτες κλινών δεν ήταν και η αντίστοιχη.


Για να αντιμετωπίσει το ΚΕΕΠ το φαινόμενο με τις καμπίνες σε ακτοπλοϊκά πλοία εξέδωσε εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 4339.44/01/04 στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:


«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί συνεχώς ποιοι θαλαμίσκοι καταλαμβάνονται από επιβάτες νομίμως και ποιοι παρανόμως, στο εξής θα καθορίζει τον συνολικό αριθμό κλινών επιβατών στο πλοίο και ο αριθμός αυτός δεν θα αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Ασφαλείας, αφού ο αριθμός των κλινών αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος του πλοίου», και προσθέτει:


«Στις περιπτώσεις που κάποιοι από τους θαλαμίσκους (καμπίνες) επιβατών καθίστανται ακατάλληλοι προς χρήση, αυτοί με ευθύνη του πλοιάρχου δεν θα πρέπει να διατίθενται στους επιβάτες πριν να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες κανονισμούς, ουδεμία δε μεταβολή θα επέρχεται στον αριθμό κλινών επιβατών επί του Πιστοποιητικού Ασφαλείας.


Μεταβολές στον αριθμό κλινών επιβατών στο Π.Α. θα γίνονται μόνο εφόσον διαπιστώνεται η κατάργηση των καμπινών, όπως αποξήλωση του εξοπλισμού».


Η ΠΝΟ


Τη λήψη επιπλέον μέτρων για την πάταξη του «πρωτοφανούς φαινομένου» ζητεί με χθεσινή της επιστολή προς τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Πηγή: Ναυτεμπορική