Αρχική Νέα Οικονομία Πέντε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από τον ΟΑΕΔ

Πέντε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από τον ΟΑΕΔ

33


ΠΕΝΤΕ ειδικά προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) «επιστρατεύονται» στη μάχη κατά της ανεργίας. Από τα προγράμματα, που εγκρίθηκαν ήδη από τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνο Παναγιωτόπουλο, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 13.187 άνεργοι συνολικά.


Τα προγράμματα αυτά καταρτίστηκαν από τον ΟΑΕΔ, με την ευθύνη του διοικητή, Γιώργου Βερναδάκη, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Απασχόλησης, πάνω στις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και οδεύουν ήδη προς την εφαρμογή τους, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στους τομείς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, που αφορά 6.450 ελεύθερους επαγγελματίες και είναι ήδη στη φάση υλοποίησής του.


Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα Stage αφορούν στους εξής τομείς:


(1) Τομέας Φυσικού Περιβάλλοντος:


3.220 άνεργοι, ηλικίας 18-40 ετών, θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία (Stage) σε σχετικούς με τη διαχείριση του φυσικού Περιβάλλοντος φορείς, που εποπτεύονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τους ΟΤΑ, Α’ και Β’ Βαθμού, σε συνδέσμους ΟΤΑ, καθώς και σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αντικείμενο δραστηριότητας το περιβάλλον.


Τα ανωτέρω προγράμματα εξειδικεύονται στις ακόλουθες κατηγορίες:


– διαχείριση υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων


– διαχείριση στερεών αποβλήτων


– διαχείριση βιοτόπων και προστατευμένων περιοχών (δάση, λίμνες κ.λπ.)


– διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης


– θεσμούς λειτουργίας και διαχείρισης της προστασίας του περιβάλλοντος.


(2) Τομέας δράσεων υπέρ ανέργων γυναικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.


Προγράμματα Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) για 1.500 άνεργες γυναίκες.


(3) Τομέας Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης


Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) για 2.867 ανέργους.


(4) Τομέας Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Εργασιακή Εμπειρία (Stage) για 4.600 ανέργους  σε όλη την Ελλάδα.


(5) Επιπλέον, εκτός του κύκλου Stage, προωθούνται προς εφαρμογή Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων στον τομέα του φυσικού Περιβάλλοντος, για τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, για ανέργους  ηλικίας 18-64 ετών (Νέες Θέσεις Εργασίας).


Επίσης, βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης το Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.450 Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18-64 ετών στους τομείς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.


Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να δημιουργήσουν επιχείρηση στα ακόλουθα πεδία:


Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: βιβλίο, λογοτεχνία, συγγραφική δραστηριότητα, μεταφράσεις βιβλίων, εκδόσεις κ.λπ.


2. ΤΕΧΝΗ:


2.1. Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, χορός, μουσική, αρχιτεκτονική, γλυπτική)


2.2. Διακοσμητική τέχνη: αισθητική διαμόρφωση χώρου (αγγειοπλαστική, υφαντουργία, μεταλλοτεχνία, επιπλοποιΐα)


2.3. Δραματική τέχνη: Θέατρο


2.4. Έβδομη τέχνη: Κινηματογράφος


3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Στοιχεία πολιτισμού του παρελθόντος που διασώζονται και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, με στόχο τη διατήρηση και προώθηση της πολιτισμικής μας παράδοσης.


3.1. Παραδοσιακό στοιχείο: Ακολουθεί τα πρότυπα που καθιερώθηκαν από την παράδοση, π.χ. παραδοσιακή μουσική, ποίηση, χορός, αρχιτεκτονική, ενδυμασία, τέχνη.


3.2. Μαγειρική: Τέχνη και γνώσεις παρασκευής φαγητών.


Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:


Γκαλερί, θέατρο, μουσική, χορός, δημιουργική απασχόληση παιδιών, βιβλίο, ζωγραφική, γλυπτική, αγιογραφία, ξυλογλυπτική, οπτικοακουστικά, γραφικές τέχνες, σχέδιο, φωτογραφία, οπτικοακουστικά, κινηματογράφος, πολυμέσα, μουσικά όργανα, κεραμική τέχνη, ψηφιδωτά – βοτσαλωτά, καραγκιοζοπαίχτες – κατασκευές φιγούρων, καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, προστασία – συντήρηση – αναστήλωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, παραγωγοί πιστοποιημένων αντιγράφων, επιχειρήσεις – φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων, συντηρητές έργων τέχνης πιστοποιημένοι από το ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, πολιτιστικός τεχνολόγος, πολιτιστικός τουρισμός επιχείρηση υπαίθριου κινηματογράφου, μαγειρική, καλαθοπλεκτική, κεντητική, μεταλλοτεχνία, υφαντική, κατασκευή ξύλινων πλοίων, τοιχογραφία, επισκευή παλαιών επίπλων, κατασκευή και εμπορία αντιγράφων, παραδοσιακών κατασκευών, δημιουργία νέων πολιτιστικών αγαθών με βάση την πολιτιστική κληρονομιά και άλλα συναφή.


Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Προστασία ή μελέτες περιβάλλοντος με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.


Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:


Μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, βιολογικός καθαρισμός, διαχείριση απορριμμάτων (υγειονομική ταφή, χυμοποίηση, καύση, ανακύκλωση), αναπλάσεις χώρων, αναδασώσεις χώρων, δημιουργία πρασίνου, συντήρηση ή λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καθαριότητα εξωτερικών χώρων, προστασία δασών, καθαρισμός λιμένων και ακτών, διαχείρισης δασικού πλούτου, βιομηχανική αντιρρύπανση, οικολογικά προϊόντα κ.ά.


Ο στόχος και η κατανομή θέσεων


Οι θέσεις του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης, με δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ.


Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση στους τομείς Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του σκοπού του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δύνανται, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο μετά την αξιολόγηση τους μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης, να υπαχθούν σε προγράμματα βραχυχρόνιας κατάρτισης, προκειμένου να ενισχυθούν.

Πηγή: Ναυτεμπορική