Αρχική Νέα Τοπικά Υπογραφή περιβαλλοντικών όρων για πηγάδι Καστρομηνά

Υπογραφή περιβαλλοντικών όρων για πηγάδι Καστρομηνά

10

Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το πηγάδι του Καστρομηνά προχώρησε ο αρμόδιος αντινομάρχης Νίκος Νύκτας. Έτσι τώρα η ΤΥΔΚ “δεν έχει λόγους να μη δώσει την άδεια χρήσης στο Δήμο Χίου”, μας είπε χαρακτηριστικά. Στην ερώτησή μας γιατί εξαιρέθηκε το πηγάδι Καραμανή σημείωσε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην κοίτη του Παρθένη. Έτσι χρειάζεται να συνεχιστούν οι μετρήσεις για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Πάντως και στην έγκριση των όρων στο πηγάδι Καστρομηνά σημαντικοί είναι οι όροι που μπαίνουν ώστε να διασφαλίσουν την προστασία του πολύτιμου νερού.