Αρχική Νέα Οικονομία Με διαγωνισμό το έντυπο του Επιμελητηρίου

Με διαγωνισμό το έντυπο του Επιμελητηρίου

7

Στην προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτού για όλους όσοι ενδιαφέρονται κατέληξε το Επιμελητήριο για το έντυπο οικονομικού τύπου που σχεδιάζει.
Το συμβούλιο μετά από αίτημα του προέδρου Αντ. Ζαννίκου ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση περί απ΄ ευθείας ανάθεση σε όμιλο των Αθηνών και όρισε τριμελής επιτροπή που θα καταλήξει στους όρους του μειοδοτικού διαγωνισμού. Πάντως κοινή εκτίμηση ήταν ότι οι όροι πρέπει να αφορούν περισσότερο το περιεχόμενο του εντύπου και λιγότερο την εκτύπωση.
Να σημειώσουμε όμως ότι το Επιμελητήριο δεν προβλέπει χρηματική αμοιβή για το δημοσιογράφο που επιμελείται το έντυπο, αλλά αναθέτει στο τυπογραφείο να βρει το δημοσιογράφο που θα εργάζεται για λογαριασμό του Επιμελητηρίου!