Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Ενσωμάτωση 9 οδηγιών για προστασία περιβάλλοντος

Ενσωμάτωση 9 οδηγιών για προστασία περιβάλλοντος

13

Περίπου το 2% του ΑΕΠ θα πρέπει να δαπανά η χώρα μας κάθε χρόνο, για να καλύπτει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε και ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία, για τις οποίες, δυστυχώς, δεν έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίες υποδομές, τόνισε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Heleco ’05 Διεθνούς Εκθεσης και Συνεδρίου για το περιβάλλον, που διοργανώνει το ΤΕΕ με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική».

O υπουργός δήλωσε εξοργισμένος με τις συνεχείς παραπομπές της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβάσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας για το περιβάλλον, με συνέπεια τον κίνδυνο επιβολής δυσβάσταχτων προστίμων, τα οποία βέβαια πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης, αλλά διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί.

Ηδη, έχει αρχίσει η διαδικασία ενσωμάτωσης της ελληνικής νομοθεσίας περιβάλλοντος στις κοινοτικές οδηγίες, τόνισε ο υπουργός και δεσμεύτηκε ότι, μέχρι τον Ιούνιο, θα έχουν ενσωματωθεί οι 6 από τις 9 οδηγίες που εκκρεμούν στο εθνικό δίκαιο και, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιπες 3.

Οι 9 οδηγίες, που εκκρεμούν, αφορούν:

– τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς,

– τις αέριες εκπομπές από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης,

– τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ορισμένων ρύπων,

– την αποτέφρωση αποβλήτων,

– το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα,

– τις εκπομπές από μη οδικά οχήματα,

– τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα,

– την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα

– και την αξιολόγηση και διαχείριση περιβαλλοντικού θορύβου.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα με τις πάνω από τις 1.300 παράνομες χωματερές που λειτουργούν στη χώρα μας, ο υπουργός τόνισε ότι έχουμε δεσμευτεί για το κλείσιμό τους μέχρι το τέλος του 2008 και διευκρίνισε ότι την ευθύνη έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες.

Ανακοίνωσε ότι, μέχρι τον Ιούνιο, πρέπει να έχουν βγει οι άδειες αποκατάστασης τουλάχιστον για τους μικρότερους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους δεν απαιτούνται υψηλά κονδύλια ούτε νέες μελέτες, αλλά αρκεί η εφαρμογή των προδιαγραφών που έχουν εκπονηθεί.

Για τους μεγαλύτερους χώρους όμως, που αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα, πρέπει να γίνει εθνικός σχεδιασμός, να τους κατατάξουμε σε σειρά επικινδυνότητας και στη συνέχεια να βρεθούν τα κονδύλια για να κλείσουν. Από εκεί και πέρα, το ΥΠΕΧΩΔΕ στοχεύει στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ΧΥΤΑ σε όλη την Ελλάδα και ήδη έγινε ο σχεδιασμός για τις 11 από τις 13 περιφέρειες και επισπεύδονται οι μελέτες για τις υπόλοιπες δύο.

Ο κ. Σουφλιάς διευκρίνισε, ακόμη, ότι, μέχρι τώρα, ασχολήθηκε περισσότερο με τα θέματα δημοσίων έργων και αυτό ήταν λογικό, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα επείγοντα Ολυμπιακά έργα, καθώς και τα θεσμικά προβλήματα δημοσίων έργων, γι’ αυτό ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση και εξυγίανση του συστήματος παραγωγής έργων, που στηρίζεται στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα και ανταποκρίνεται στις κοινοτικές απαιτήσεις, και με το οποίο έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση έργων που μέχρι το τέλος του χρόνου θα φθάσουν τα 5 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος, όπου δίνει προτεραιότητα το υπουργείο, ο κ. Σουφλιάς έκανε λόγο για την προώθηση της σύνταξης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, την κατάρτιση του Κτηματολογίου σε νέες βάσεις και την ενημέρωση των πολιτών, γιατί, χωρίς τη συμμετοχή τους, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος.

Εξάλλου, γραπτό χαιρετισμό έστειλε στη Heleco ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία περιβάλλοντος μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος και της περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομιών, ενώ τη σημασία της διοργάνωσης επισήμανε σε δικό του χαιρετισμό και ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας.

O πρόεδρος του ΤΕΕ

Την παρέμβαση της Ε.Ε., προκειμένου να αποτραπεί η πρόθεση της Τουρκίας για εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων σε περιοχή απέναντι από τα Δωδεκάνησα, ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιάννης Αλαβάνος, στη χθεσινή εναρκτήρια ομιλία του στη Heleco.

Στην κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ε.Ε., στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την αποτροπή της δημιουργίας νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, σε αυτή την εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή, που ιδιαίτερα έχει επιβαρυνθεί από κάθε είδους πυρηνικά απόβλητα.

Μεταξύ των προβλημάτων, που συνθέτουν την εικόνα αλλαγής του πλανήτη, υπογράμμισε ο κ. Αλαβάνος, είναι η ρύπανση των θαλασσών και των ωκεανών, η καταστροφή του στρώματος του όζοντος, η αλλαγή κλίματος, η καταστροφή των τροπικών δασών, η μείωση της βιοποικιλότητας, της καλλιεργήσιμης γης, των αλιευτικών αποθεμάτων και των υδατικών πόρων.

Αναφερόμενος σε εθνικό επίπεδο, τόνισε ότι «δυστυχώς, τα στοιχεία δεν προσφέρονται για περισσότερο αισιόδοξες σκέψεις. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα».

Επ’ αυτού, διευκρίνισε ότι οι αντιπεριβαλλοντικές, κατά τις υπηρεσίες της Ε.Ε., επιδόσεις της Ελλάδας περιέχονται σε 72 φακέλους. Από αυτούς, 37 αναφέρονται σε περιπτώσεις που οδεύουν προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (19 αναφέρονται σε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στη διαχείριση αποβλήτων, 16 σε προστατευόμενες περιοχές, 12 για διαχείριση και ποιότητα υδάτων, 11 για ατμοσφαιρική ρύπανση).

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη, τόνισε ότι προσπαθεί να άρει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά, για να λειτουργήσει ο νόμος, πρέπει να υπάρξει άμεση σύσταση των υπηρεσιών σε επίπεδο νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για έκδοση οικοδομικών αδειών για τα βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτήρια από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης που προβλέπεται να συσταθούν και όχι από τις Πολεοδομίες μάλλον προβλήματα και στρεβλώσεις θα δημιουργήσει, παρά θα λύσει.


Πηγή: Ναυτεμπορική