Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Τσίφτη προς Συνασπισμό για τα πηγάδια

Απάντηση Τσίφτη προς Συνασπισμό για τα πηγάδια

15


Με αφορμή ανακοίνωση του ΣΥΝ Χίου σχετικά με τα πηγάδια “Παρθένη” ο Γ.Γ. της Περιφέρειας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:


“Θα περίμενε κανείς από κόμμα εκπροσωπούμενο στη Βουλή και μάλιστα με ιστορία  σοβαρότητας, να έχει περιφερειακές οργανώσεις που να διαθέτουν στοιχειώδη ευπρέπεια, να αισθάνονται την ανάγκη τεκμηρίωσης των όσων θέλουν να υποστηρίξουν και να προσεγγίζουν έστω και στοιχειωδώς την αλήθεια.


Αντιπαρέρχομαι τις ύβρεις και εισερχόμενος στην ουσία του θέματος σημειώνω ότι:


1) Πουθενά στην απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δεν αναφέρεται ότι επιτρέπεται η άντληση από τα πηγάδια.
2) Η κατάταξη του συγκεκριμένου θέματος για περιβαλλοντική αδειοδότηση από τη Νομαρχία δεν γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα αλλά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας με επιστημονικά κριτήρια και σε πλήρη εφαρμογή του Νόμου
3) Πάντα ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας προέτασσα την ανάγκη και το δικαίωμα του λαού της Χίου να έχει καλής ποιότητας νερό.
4) Για το σκοπό αυτό κατέβαλλα πάντα κάθε προσπάθεια που θα βοηθούσε τους Χιώτες να μην πίνουν νερό με υδράργυρο ή μολυσμένο.
5) Ουδέποτε με χαρακτήρισε υπεκφυγή αλλά με θάρρος πάντα στήριζα τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων εάν αυτές, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, οδηγούσαν έστω και σε μερική λύση του προβλήματος
6) Στόχος δικός μου προσωπικός, ωστόσο, παραμένει αμετακίνητος η οριστική και συνολική λύση του προβλήματος. Κι αυτό όχι με ευχολόγια, όπως στην ανακοίνωση του ΣΥΝ Χίου αλλά με συγκεκριμένες πράξεις, όπως ο διπλασιασμός από τα 10 στα 20 εκ. Ευρώ του ποσού με το οποίο εντάχθηκε στο Γ΄ΚΠΣ το “Φράγμα Κατράρη” και η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους με δική μου παρέμβαση με 1,5 εκ. Ευρώ των απαλλοτριώσεων για το φράγμα αυτό, όταν η Ν.Α. Χίου τελικά δήλωσε αδυναμία να πληρώσει το ποσό παρά την υπόσχεση που είχε δώσει ότι θα τα εξασφάλιζε από δικούς της πόρους. Κι αυτά έγιναν σε πολύ σύντομο χρόνο για να μπορέσει να γίνει το έργο που αλλιώς θα χανόταν.


Ταυτόχρονα η δημοπράτηση με 20 επίσης εκ. Ευρώ του φράγματος “Κόρης Γεφύρι” μας δίνει τη βεβαιότητα ότι τα δύο μεγάλα αυτά φράγματα μαζί με άλλες μικρότερες παρεμβάσεις που δρομολογούνται θα οδηγήσουν στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα του νησιού που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα.


Θα περίμενα τόσο σοβαρά ζητήματα όπως είναι το νερό να αντιμετωπίζονται από όλους με τη δέουσα σοβαρότητα κι όχι με ανεύθυνες κραυγές”