Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Συντονιστής το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συντονιστής το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

9


Σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί η επιλογή του να συμμετέχει ως Συντονιστής σ’ ένα από τα 6 θεματικά Δίκτυα του νέου Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA) με αντικείμενο την ανάπτυξη φιλοσοφίας ποιότητας.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών αποτελούν τα μόνα ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα,  το οποίο βασικό στόχο έχει τη διευκόλυνση των ευρωπαϊκών ΑΕΙ στην προσπάθεια τους για ευρεία αναμόρφωση με ταυτόχρονη αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους συνεισφέροντας έτσι στην δημιουργία “πολιτισμού ποιότητας” στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τα 6 δίκτυα του προγράμματος αποτελούνται από ομάδες 7 έως 9 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, και θα ασχοληθούν με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες:
– στρατηγική έρευνας και συνεργασίες με τη βιομηχανία, διοίκηση,
– υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων της Μπολώνια,
– διδασκαλία και μάθηση: υλοποιώντας τα γνωστικά αποτελέσματα,
– γυναίκες στα πανεπιστήμια: έρευνα,
– διδασκαλία και ηγεσία και αξιολογήσεις προγράμματος: κοινά πτυχία.
 Κάθε δίκτυο, με την καθοδήγηση του συντονιστή του, πέραν της ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο θα πρέπει να διατυπώσει και γενικές οδηγίες οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη φιλοσοφίας ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ιδρύματος.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο συμμετέχει ήδη στο Πρόγραμμα της ΕUA για Εξέταση και Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών των Πανεπιστημίων, επιλέχτηκε μετά από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης ανάμεσα σε 70 ευρωπαϊκά ιδρύματα να  συντονίσει το θεματικό δίκτυο που αφορά στην ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης στα Πανεπιστήμια.
Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι τα: Universite de Liege (Βέλγιο), University of Hradec Kralove (Τσεχία), University College Cork (Ιρλανδία), University of Camerino (Ιταλία), Vytautas Magnus University (Λιθουανία), Southeast European University (FYROM), University College Winchester (Ηνωμένο Βασίλειο).