Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για τη βεβαίωση πρόσβασης

Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για τη βεβαίωση πρόσβασης

8


Αρωμα Πανελλαδικών στην καρδιά του χειμώνα, καθώς το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση της βεβαίωσης πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι βιαστείτε, διότι λήγει την Πέμπτη (10 Φεβρουαρίου), και όπως συνηθίζεται, είναι αποκλειστική, δηλαδή δεν παρατείνεται.
Οπως γνωρίζετε, η βεβαίωση πρόσβασης είναι το έγγραφο που χορηγείται στους κατόχους του απολυτηρίου του Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και είναι απαραίτητο για την κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν μετά τη διεξαγωγή τους, και αφού έχουν εκδοθεί οι βαθμολογίες τους, συνήθως μέσα στον Ιούλιο.


Υπενθυμίζεται ότι στη βεβαίωση πρόσβασης αναγράφονται οι βαθμοί των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο οι υποψήφιοι για τις σχολές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, είτε ως τελειόφοιτοι είτε ως απόφοιτοι, οι βαθμοί πρόσβασης δηλαδή που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή τους στα Τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής των εισαγομένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τον υπολογισμό των βαθμών πρόσβασης όλων των υποψηφίων με ενιαίο τρόπο, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας συγκεντρώνει στο τέλος κάθε τετραμήνου τους προφορικούς βαθμούς των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου.
Απευθείας από τα βαθμολογικά κέντρα, δε, συγκεντρώνει τους γραπτούς βαθμούς που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ακριβούς καταχώρισης των βαθμών στο μηχανογραφικό κέντρο του ΥΠΕΠΘ, από το οποίο αφού προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι τυπώνονται οι μηχανογραφικές καταστάσεις κατά Λύκειο.
Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στη συνέχεια στα Λύκεια προκειμένου να ελεγχθούν τόσο από τους καθηγητές όσο και από τους ενδιαφερόμενους. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, χορηγείται στους υποψηφίους η βεβαίωση πρόσβασης.


Η βεβαίωση πρόσβασης με την ένδειξη “Ετος εξέτασης 2005” θα χορηγηθεί φέτος:


* Στους μαθητές της Γ’ τάξης του Λυκείου που θα λάβουν το απολυτήριό τους, αφού συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εννέα μαθημάτων (καθώς φέτος, οι τελειόφοιτοι του Λυκείου θα διαγωνισθούν με το ισχύον σύστημα των πανελλαδικών).


* Στους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, που επίσης θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ενιαίου Λυκείου, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων των υποψηφίων αυτών, λαμβάνεται υπόψη ως προφορικός βαθμός ο μέσος όρος της επίδοσης των δύο τετραμήνων που είχαν στην τελευταία τάξη πριν από την ενδεχόμενη προσαρμογή με τον γραπτό βαθμό προηγούμενου έτους. Εάν ο μέσος όρος διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες από τον γραπτό, τότε προσαρμόζεται με τον τρόπο που προαναφέραμε, έτσι, ώστε ο προφορικός βαθμός να διαφέρει από τον γραπτό κατά δύο μονάδες. Στην περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης ή εξέτασης σε μάθημα στο οποίο για οποιονδήποτε (προβλεπόμενο) λόγο ο υποψήφιος δεν έχει προφορικό βαθμό, για τους υπολογισμούς των βαθμών πρόσβασης λαμβάνεται υπόψη μόνον ο γραπτός βαθμός στα μαθήματα αυτά.


* Στους κατόχους απολυτηρίου παλαιού ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το ισχύον σύστημα. Βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων θεωρείται η γραπτή επίδοση των υποψηφίων αυτών στις πανελλαδικές εξετάσεις και ο γενικός βαθμός πρόσβασης προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών αυτών.


Με την παλιά


Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών οι οποίοι πήραν μέρος πέρσι ή πρόπερσι στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι οποίοι θα διεκδικήσουν και φέτος την εισαγωγή τους στις σχολές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την κατηγορία του 10% (δεν θα διαγωνισθούν στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών) θα χρησιμοποιήσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης του 2004 που έχουν στην κατοχή τους και δεν θα τους χορηγηθεί νέα. Δικαιούνται νέας βεβαίωση μόνον στην περίπτωση που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν χάσει την παλιά.


Στη νέα βεβαίωση αναγράφεται χειρόγραφα ότι εκδίδεται λόγω απώλειας της αρχικής.


Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι η “βεβαίωση πρόσβασης” χορηγείται μόνον σε πρωτότυπη έκδοση και αντικαθίσταται κάθε φορά που ο κάτοχός της συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Λυκείου που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Η βεβαίωση πρόσβασης ακυρώνεται και δεν ισχύει πλέον, εάν ο κάτοχός της που δήλωσε συμμετοχή στις εξετάσεις πήρε μέρος σ’ αυτές, έστω και αν δεν εξετάστηκε για οποιονδήποτε λόγο σε όλα τα μαθήματα. Μην ξεχάσετε ότι η βεβαίωση πρόσβασης δεν χορηγείται από τα Λύκεια, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για την εισαγωγή του στα Τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ δεν συμμετείχε στους διαγωνισμούς όλων των μαθημάτων των πανελλαδικών της Γ’ Λυκείου.


Τα δικαιολογητικά


Υπενθυμίζουμε τέλος, για τους ενδιαφερόμενους της “τελευταίας στιγμής” ότι μέχρι την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβάλουν στα Λύκεια τη σχετική αίτηση-δήλωση για την απόκτηση της βεβαίωσης πρόσβασης:


* Οι απόφοιτοι του Λυκείου ( ή άλλου ισοτίμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση – δήλωση στο Ενιαίο Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν:


-Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισοτίμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος αυτός έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού.


-Την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης που έχουν στην κατοχή τους από προηγούμενο έτος. Εάν δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπως προαναφέραμε.


* Οι φετινοί τελειόφοιτοι των ημερήσιων και των εσπερινών Λυκείων που επιθυμούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα ή θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις σχολές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.


* Οι τελειόφοιτοι των ημερήσιων Λυκείων που θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές ή τις Αστυνομικές Σχολές.


* Οι απόφοιτοι των προηγούμενων ετών που δεν θα διαγωνισθούν στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα διεκδικήσουν εκ νέου την εισαγωγή τους με το μέτρο του 10%, όπως προαναφέραμε δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση, παρά μόνον στην περίπτωση που επιθυμούν να εισαχθούν στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ή στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού.


ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ