Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διάλογος για την Παιδεία: 19 προτάσεις του Συλλόγου Γονέων 3ου Δημοτικού

Διάλογος για την Παιδεία: 19 προτάσεις του Συλλόγου Γονέων 3ου Δημοτικού

6

Συζήτηση στα πλαίσια του διαλόγου για την παιδεία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου, κατά τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων. 
Ο μοναδικός σύλλογος γονέων που κατέθεσε πλήρη κείμενο με προτάσεις ήταν του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, ενώ -λόγω τεχνικού προβλήματος- προφορικά κατέθεσε τις προτάσεις του και ο σύλλογος του 9ου Δημοτικού Σχολείου, και σχεδόν το σύνολό τους υιοθετήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αναμένεται να κατατεθούν στο υπουργείο.
Τα 19 σημεία των προτάσεων του Συλλόγου Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χίου έχουν ως εξής:


1) Να ενοποιηθεί η εκπαίδευση στο δημοτικό και το γυμνάσιο (ενιαίο σχολείο) και να γίνει 12χρονη η υποχρεωτική εκπαίδευση.
2) Να δοθούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία.
3) Να βελτιωθούν και να συμπληρωθούν οι κτιριακές υποδομές.
4) Να προσαρμοστούν στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής μας τα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
5) Να μειωθεί η ύλη των μαθημάτων.( Υπάρχει πολλή και περιττή.)
6) Να γίνουν μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και να μπουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η πληροφορική.
7) Να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες σε όλα τα σχολεία.
8) Να εφαρμοστεί στο δημοτικό σχολείο η περιγραφική βαθμολογία για την αξιολόγηση των παιδιών.
9) Να μη θεσμοθετηθούν οι εξαμηνιαίες ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στις Ε! και Στ! τάξεις του δημοτικού σχολείου, οι οποίες τίποτα το ουσιαστικό δεν προσφέρουν, παρά κάνουν το σχολείο περισσότερο εξεταστικοκεντρικό με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό.
10) Να λειτουργήσουν σωστά, αφού στελεχωθούν και εξοπλιστούν, οι μηχανισμοί υποστήριξης των σχολείων (ΚΔΑΥ, νομίατρος, επιτροπές υγειονομικού και αγορανομικού ελέγχου των κυλικείων κλπ.)
11) Να εφαρμοστεί η αξιοκρατία κατά την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις θέσεις των εκπαιδευτικών.
12) Να μην θεσμοθετηθεί η μονιμότητα των διευθυντών των σχολείων, αλλά να συνεχίσει να υπάρχει η επαναξιολόγησή τους στο τέλος της θητείας τους, που θα είναι ορισμένου χρόνου.
13) Να απαγορευτεί με νόμο να μετακινούνται εκπαιδευτικοί από σχολείο σε σχολείο, που βρίσκονται στην ίδια πόλη και την ευρύτερη περιοχή της, μετά την έναρξη των μαθημάτων και ειδικά όταν διδάσκουν σε μικρές τάξεις (Α! και Β!).
14) Να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, το οποίο οδηγεί την οικογένεια σε τεράστια οικονομική αφαίμαξη και καλλιεργεί τις κοινωνικές ανισότητες.
15) Να γίνει το γενικό λύκειο σχολείο ουσιαστικής μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών και να αποδεχθεί η πολιτεία ότι το σχολείο αυτό, όπως λειτουργεί σήμερα, έχει αποτύχει στην αποστολή που του έχει αναθέσει.
16) Το μάθημα του “Επαγγελματικού προσανατολισμού” στο λύκειο, να αποκτήσει επιστημονικό υπόβαθρο και να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στα παιδιά και τις οικογένειές των.
17) Οι τεχνικές υπηρεσίες των δήμων να συντάσσουν εκθέσεις για την στατική επάρκεια των σχολείων κάθε τέσσερα χρόνια και να κοινοποιούνται αυτές στους συλλόγους γονέων.
18) Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα απόκτησης από τους μαθητές διπλώματος γλωσσομάθειας μέσα στο σχολείο, με το τελείωμα των σπουδών τους στη Γ’ λυκείου.
19) Να διευρυνθεί ο θεσμός των πολιτισμικών σχολείων.