Αρχική Νέα Τοπικά Τεχνική συνάντηση σήμερα για το πρόγραμμα ORPHEAS

Τεχνική συνάντηση σήμερα για το πρόγραμμα ORPHEAS

6


Tεχνική συνάντηση του προγράμματος “ORPHEAS”  θα πραγματοποιηθεί σήμερα  Παρασκευή 11/02 στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Λέσβου με αντικείμενο την δικτύωση των περιφερειακών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και την υλοποίηση και οργάνωση συντονισμένων κινήσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 
Το Σάββατο 12/02 θα πραγματοποιηθεί το τελικό συνέδριο του προγράμματος στη διάρκεια του οποίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών του “ΟRPHEAS” στα πλαίσια της απασχόλησης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί  στο στρατηγικό σχέδιο για την απασχόληση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος.  Επίσης θα παρουσιαστούν ευρύτερα θέματα που αφορούν την απασχόληση και τη νησιωτικότητα από εκπροσώπους τοπικών φορέων.


Το πρόγραμμα των διήμερων εργασιών έχει ως εξής:


Παρασκευή 11/2/2005


09.30-10.00
Έναρξη – εγγραφή συμμετεχόντων
10:00
Χαιρετισμός & Καλωσόρισμα
Θεόδωρος Βαλσαμίδης, Project Manager προγράμματος ORPHEAS
Eνότητα :
Η συμβολή των πρωτοβουλιών του Άρθρου 6 για την Απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  – συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Καθ. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Eνότητα :
Δικτύωση – ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών άλλων ελληνικών περιφερειών
10:20
Δικτύωση Προγραμμάτων ΕΚΤ – παρόν και μέλλον
Καθ. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
10:40
Καλές Πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης
Project Red Plena, Ναvara Region, Spain,
Gustavo Urra Pombo
11:00
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Μαίρη Μιχοπούλου, Εκπρόσωπος Αξιολογητή προγράμματος WISE
11:20
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Κων/νος Σκρέκας, προγράμμα ORESTIDA
11:40
“Επιταχυντές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας”
Σισμανίδης Βασίλης, Αναπτυξιακή της Νομαρχιακής   Αυτ. Έβρου Βορείου Αιγαίου
12:00
Διάλειμμα καφέ


12:30
Περιφέρεια Αττικής
Ζωή Κακaρά – πρόγραμμα  ΟΔΥΣΣΕΙΑ


12:50
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αναστάσιος Παππής, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Δυτ. Μακεδονίας


13:10
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Κεντρ. Μακεδονίας


13:30
Περιφέρεια Β.Αιγαίου
Βαγγέλης Καλαϊτζής, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Β.Αιγαίου


Ενότητα:
Σύνδεση Πληροφοριακού συστήματος με την απασχόληση – συντονισμός και ενεργοποίηση τοπικών φορέων


13:45
Γιώργος Καρκαλέτσης ,  Εκπρόσωπος Εταιρείας Γνώμων Α.Ε – υπεργολάβος δημιουργίας  του συστήματος


14:00
Ερωτήσεις – Συζήτηση


14:30
Γεύμα


Τέλος Συνεδρίασης


Σάββατο 12-2


ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ”


09.30-10.00
Έναρξη – εγγραφή συμμετεχόντων


10:30
Καλωσόρισμα & Χαιρετισμοί


11:00
Τοπική Στρατηγική για την Απασχόληση, το παράδειγμα του ORPHEAS
Θεόδωρος Βαλσαμίδης, Project Manager προγράμματος ORPHEAS


Eνότητα :
Στρατηγικό Σχέδιο για την προώθηση της απασχόλησης,

11:15
Μελέτες & έρευνες
Καθ. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Στράτος Παπάνης,  Διδάσκων Τμήμα Κοινωνιολογίας


11:35
Μεθοδολογία και αποτελέσματα
Γιώργος Παπαναγιώτου, Σύμβουλος εταρείας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε


Eνότητα :
Εταιρικότητα

11:55
O ρόλος της εταιρικότητας στην υλοποιήση προγραμμάτων  Περιφερειακής διάστασης
Βάλτερ Φίσαμπερ, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δίκτυο Προγραμμάτων άρ. 6


12:15
Το παράδειγμα του ORPHEAS
Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Επιστημονικός Σύμβουλος Επιμελητηριού Λέσβου, Εταίρος EQUAL Λέσβου


12:30
Διάλειμμα καφέ


12:45
Ποιοτική Αξιολόγηση του προγράμματος ORPHEAS ως προς την συνάφεια με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση –
Αξιολόγηση με βάση τα ειδικά ποιοτικά θέματα που προωθεί το Αρθρο 6 του κανονισμού ΕΚΤ
Κ.Κλουδάς ΕΕΟ Group, N.Θελερίτης, Logotech A.E, Αξιολογητές του προγράμματος ORPHEAS


Eνότητα :
Πολιτικές Απασχόλησης

13:00
Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση, προοπτικές για νησιωτικές περιφέρειες
Εκπρόσωπος ΕΥΣΕΚΤ, Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας


13:15
Απασχόληση στα πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, το παράδειγμα του Β.Αιγαίου
Eκπρόσωπος ΕΥΔ, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


13:30
Απασχόληση, ελάχιστο εισόδημα & νησιωτικότητα
Καθ. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γιώργος Τσομπάνογλου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήματος Κοινωνιολογίας


14:00
Ερωτήσεις – Συζήτηση


14:30
Γεύμα


Τέλος Συνεδρίασης