Αρχική Νέα Τοπικά Ομιλία Κασσιώτου για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ανδρών –...

Ομιλία Κασσιώτου για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ανδρών – γυναικών

27

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών αντικείμενο της διδασκαλίας της κας Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου σε στελέχη ΣΕΠ


Στις κοινωνιολογικές, οικονομικές και πολιτικές παραμέτρους των ανισοτήτων φύλου αναφέρθηκε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου κατά την διάρκεια σεμιναρίων κατάρτισης σε στελέχη ΣΕΠ (των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και των ΓΡΑΣΕΠ της ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ, των στελεχών του ΟΕΕΚ και του ΟΑΕΔ) τα οποία πραγματοποιούνται σε τέσσερις κύκλους υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας κας Χρυσούλας Κοσμίδου – Hardy.


Η κα. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου κάλυψε θέματα που αφορούν – στη δραστηριοποίηση των γυναικών στους φορείς λήψεως αποφάσεων – στις προοπτικές με στόχο την Στρατηγική της Λισσαβόνας για πλήρη απασχόληση, –  στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με την κατάργηση των διακρίσεων, την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες σε θέματα εργασίας, κατάρτισης και απασχόλησης.


Τα σεμινάρια αφορούσαν στο πρόγραμμα κατάρτισης: “Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου”, το οποίο υλοποιείται από το ΥΠΕΠΘ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ: 2? Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Ψυχολογίας).


Ειδικότερα στόχοι του προγράμματος είναι: να έρθουν σε επαφή – άνδρες και γυναίκες – με το θεωρητικό προβληματισμό για τον παράγοντα φύλο, τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη δημόσια σφαίρα και να καταστούν ικανοί/-ες να διερευνούν τη δική τους εκπαιδευτική πραγματικότητα, ώστε να εντοπίζουν τα στερεότυπα, την ανισότητα και τις διακρίσεις με βάση το φύλο στο πλαίσιο των μεταβατικών διαδικασιών των εφήβων.


Άλλος στόχος του προγράμματος είναι τα στελέχη της εκπαίδευσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν, αφενός, να διερευνούν τα προβλήματα και τις ανάγκες των νεαρών ατόμων στην αγορά εργασίας, και αφετέρου, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές που θα προωθούν την ισότητα των φύλων στην επιλογή επαγγέλματος, στην εργασία και στην οικογένεια.


Το πρόγραμμα στοχεύει τέλος στο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και τα άλλα στελέχη γραφείων στην πολυπολιτισμική προσέγγιση του φύλου (ταυτότητες φύλου σε συνδυασμό με πολιτισμικές ταυτότητες) και στις ανάγκες των γυναικών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες, προσφέροντας μια σφαιρική αντίληψη στο θέμα της ισότητας.