Αρχική Νέα Οικονομία Παύση πληρωμών σε προγράμματα ύψους 20 δισ. ευρώ προτείνει η Κομισιόν

Παύση πληρωμών σε προγράμματα ύψους 20 δισ. ευρώ προτείνει η Κομισιόν

8


Τα συστήματα διαχείρισης και έλεγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις, σοβαρές αδυναμίες και δεν παρέχουν εγγυήσεις για υγιή δημοσιονομική διαχείριση και ως εκ τούτου η Κομισιόν εξετάζει την αναστολή των πληρωμών για συγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΤΠΑ.


Αυτό προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου κ. Χούμπνερ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη. Η αρμόδια Επίτροπος αναφερόμενη στους λόγους που την οδηγούν στην πρόταση για αναστολή πληρωμών τονίζει:


«(α) ορισμένοι τύποι συγχρηματοδοτούμενων δράσεων (συμβάσεις δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) και ορισμένες δράσεις που μεταφέρθηκαν από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ΚΠΣ στο τρίτο ΚΠΣ δεν δικαιολογούν μέρος ή το σύνολο της συνδρομής του ΕΤΠΑ (2000-2006) και


β) υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης ή ελέγχου οι οποίες οδηγούν σε συστηματικές παρατυπίες όσον αφορά το ΕΤΠΑ.»


Η αναστολή πληρωμών αφορά πάνω από 300 μέτρα, κατανεμημένα σε δεκάδες Επιχειρησιακά Προγράμματα, συνολικού ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική