Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παρέμβαση ΕΛΜΕ για τον αμίαντο στη Νομαρχία

Παρέμβαση ΕΛΜΕ για τον αμίαντο στη Νομαρχία

12Συγκεκριμένες προτάσεις για τον έλεγχο των σχολείων για τη στατική επάρκειά τους αλλά και τον έλεγχο για τυχόν χρήση αμιάντου κάνει η ΕΛΜΕ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Στο σχετικό έγγραφο της προς το Νομάρχη Χίου σημειώνονται τα ακόλουθα:


“Κύριε Νομάρχη,


  Σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν κατά τη πρόσφατη συνάντησή σας με το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Χίου, παρουσία και του Αντινομάρχη κ. Ν. Νύκτα, αρμόδιου για θέματα Παιδείας, επιθυμούμε και εγγράφως να τονίσουμε ότι το συντομότερο δυνατό απαιτείται :


1. Η υποβολή αιτήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς τον Ο.Σ.Κ για τη συμπερίληψη της Χίου στους νομούς εκείνους στους οποίους, με ευθύνη του Οργανισμού, θα διενεργηθεί  έλεγχος στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων.  Την ανάγκη για αυτό, εκτός των άλλων, επιβάλλει και το γεγονός ότι ο νομός μας συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με υψηλή σεισμική δραστηριότητα.


2. Η υποβολή αιτήματος της Ν.Α Χίου προς το ΥΠΕΠΘ και τον Ο.Σ.Κ προκειμένου ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων να αναλάβει και στη Χίο, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλους νομούς της χώρας, τον έλεγχο χρήσης αμιάντου κατά τη φάση ανέγερσης ή επισκευής σχολικών μονάδων του Νομού μας.


3. Η παρέμβαση της Ν.Α Χίου προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Σ. Τσίφτη με στόχο την επίσπευση και ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και τη δημοπράτηση του έργου “εργαστηριακός εξοπλισμός Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και ΣΕΚ”, έργο το οποίο κινδυνεύει να μη προχωρήσει εξαιτίας γραφειοκρατικών και άλλων αγκυλώσεων. Μια τέτοια δυσάρεστη, όμως, εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν κονδύλια για τη Χίο, και κατ΄ επέκταση για τα Β. Αιγαίο, με αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα της παρεχόμενης  εκπαίδευσης.


Κύριε Νομάρχη, 
 
                      Ευελπιστώντας ότι θα ενεργήσετε άμεσα παρακαλούμε να λάβουμε γνώση των εγγράφων και των παρεμβάσεών σας, προκειμένου να ενημερώσουμε  τα μέλη μας και την εκπαιδευτική κοινότητα για όλα τα παραπάνω τα οποία, όπως αντιλαμβάνεσθε, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΧΑΛΛΙΟΡΗΣ                                                      ΑΡΓ. ΤΣΕΟΣ”