Αρχική Νέα Τοπικά Δεύτερη συνάντηση του προγράμματος PACINTERREG (INTERACT)

Δεύτερη συνάντηση του προγράμματος PACINTERREG (INTERACT)

9


Ξεκίνησε την Τρίτη, 15/2, στο Συνεδριακό Κέντρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου η  δεύτερη συνάντηση του προγράμματος PACINTERREG (INTERACT) που θα ολοκληρωθεί σήμερα Τετάρτη, 16/2. 
Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχει σαν στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στους τομείς της τοπικής διακυβέρνησης, των διοικητικών πρακτικών, πολιτικής δέσμευσης και συμμετοχής των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην προώθηση των στόχων της Κοινοτικής Πολιτικής, δια μέσω των Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών καθώς και στην εκπόνηση ευρωπαϊκής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ευρω – μεσογειακού γεωγραφικού χώρου.


Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης κήρυξε ο Γ.Γ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιος Τσίφτης ο οποίος τόνισε ότι:
“Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προωθεί ενεργά τις διαπεριφερειακές συνεργασίες και όσον αφορά στις εργασίες του προγράμματος PACINTERREG δεν δεσμευόμαστε απλά ως προς τους στόχους του προγράμματος αλλά επίσης προσδοκούμε να εφαρμόσουμε στρατηγικές και πολιτικές που να διέπονται από αγαστή συνεργασία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση των προγραμμάτων ΙΝΤΕRREG αναμένουμε τα οφέλη καθώς η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετέχει στο INTERREG IIIA Ελλάδα – Κύπρος και στο INTERREG IIIA Ελλάδα – Τουρκία στα πλαίσια των οποίων θα παράσχουμε τεχνική εκπαίδευση σε υψηλά ιστάμενα στελέχη της Τουρκικής δημόσιας διοίκησης. Ελπίζουμε ότι η διαδικασία εκμάθησης του προγράμματος PACINTERREG θα μας διευκολύνει στο να εκπληρώσουμε  αυτή την αποστολή καθώς επίσης και να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με άλλες γειτονικές χώρες (π.χ. Βουλγαρία, Ρουμανία).”


Ο κ. Τσίφτης τόνισε ότι θα πρέπει να αλλάξει η επικοινωνιακή πολιτική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με το ευρύ κοινό και να αναζητηθούν νέα επικοινωνιακά εργαλεία ενώ αναφερόμενος στις Περιφέρειες που μετέχουν στο πρόγραμμα υπογράμμισε ότι “Οι Περιφέρειές μας που βρίσκονται στην γεωγραφική ενότητα της Μεσογείου αν και είναι διαφορετικές από πολλές απόψεις αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και κοινές ευκαιρίες. Ως νησιωτικές περιφέρειες μοιραζόμαστε κοινά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως και κοινούς προβληματισμούς για την ανταγωνιστικότητα των τοπικών μας οικονομιών. Την ίδια στιγμή έχουμε κοινές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και προόδου καθώς επίσης και ένα σημαντικό δυναμικό το οποίο δεν έχει τύχει της αξιοποίησης που θα έπρεπε”.


Τέλος ο κ. Τσίφτης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Περιφερειών της ευρω- μεσογειακής ζώνης και υπογράμμισε ότι “Μοντέλα και εργαλεία που παράγονται και σχεδιάζονται στο Βορά δεν είναι πάντα κατάλληλα για το Νότο και ιδίως για την περιοχή της Μεσογείου. Η ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων, οι συνεχείς και μεθοδικές ανταλλαγές που δομούνται μέσα στα πλαίσια των εφαρμογών του προγράμματος, μας καθιστούν ικανούς να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές και τα κατάλληλα κυβερνητικά μέσα έτσι ώστε να κάνουμε ορατά τα αποτελέσματα του PACINTERREG σε Ευρωπαϊκό επίπεδο”.Στη συνάντηση μετέχουν εκπρόσωποι των Περιφερειών PACA (Περιφέρεια της Νοτίου Γαλλίας με έδρα τη Μασσαλία ως Εταίρος – Συντονιστής), Ανδαλουσίας, Τοσκάνης και Ταγγέρης – Τετουάν (Μαρόκο)


Το πρόγραμμα των εργασιών σήμερα Τετάρτη έχει ως εξής:
09:00 :        Υποδοχή


09:30 :         Εισαγωγή στα 4 επίπεδα του Έργου –  Εργαστήριο 
                         Ημερολόγιο Εργασιών
Εντοπισμός Αναγκών:
– Τεχνολογία, Υπολογιστές, software
– Ανθρώπινοι Πόροι, Σύμβουλοι, κ.λ.π..
 
10:45 :        Διάλειμμα


12:00 :        Αποδοχή από τα Μέλη – Συζήτηση
– Καθορισμός Ημερομηνίας και Τόπου επόμενης συνάντησης


12:15 :        Άλλα Θέματα


12:30 :        Γεύμα