Αρχική Νέα Τοπικά Τελική συνεδρίαση για πρόγραμμα ORPHEAS

Τελική συνεδρίαση για πρόγραμμα ORPHEAS

9


Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το τελικό συνέδριο του προγράμματος “ORPHEAS” στο συνεδριακό κέντρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου, παρουσία του Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη, στη διάρκεια του οποίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών του προγράμματος στα πλαίσια της απασχόλησης.


“Η ιδιαίτερη σημασία που δίδεται στον τομέα της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων όπως ο “ΟRPHEAS” έχει ως πηγή της μια διαρκή αγωνία που δεν αφορά μόνο την δική μας Περιφέρεια ή την δική μας χώρα” υπογράμμισε ο κ. Τσίφτης και συνεχίζοντας τόνισε: “Είναι μια αγωνία στην οποία καλείται να απαντήσει αποτελεσματικά η Ευρώπη αν θέλει να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για το μέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα “ORFHEAS” μπόρεσε να συμβάλλει αποφασιστικά στη διερεύνηση τόσο των προβλημάτων που σημειώνονται στην αγορά εργασίας στην Περιφέρειά μας όσο και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς εργασίας.


Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στη Λισσαβόνα το 2000 “η Ε.Ε. θα πρέπει να καταστεί έως το 2010 η πλέον δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, βασισμένη στη γνώση, ικανή να επιτύχει αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και σεβασμό για το περιβάλλον”.


Η Λισσαβόνα αποσκοπεί στην αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα με στόχο τη δημιουργία και διάχυση επιστημονικού, τεχνολογικού και πνευματικού κεφαλαίου.”


Στη συνέχεια ο κ. Τσίφτης αναφέρθηκε στους οικονομικούς δείκτες που αφορούν την απασχόληση στην Ευρώπη και συγκεκριμένα υπογράμμισε τα εξής:
“Η Ευρώπη καλείται να προετοιμαστεί για το νέο περιβάλλον και να ανταγωνιστεί με τις ΗΠΑ που φαίνεται να έχουν παγιώσει την θέση τους. Σήμερα το 74% των 300 κορυφαίων εταιρειών πληροφορικής καθώς και το 46% των κορυφαίων εταιρειών από πλευράς δαπανών για έρευνα είναι αμερικανικές. Το παγκόσμιο μερίδιο της Ε.Ε. στον τομέα των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας είναι χαμηλότερο από αυτό των ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ευρώπη στην πρόκληση της Ασίας και των ΗΠΑ δεν έχει άλλη εναλλακτική πέραν της βελτίωσης της οικονομίας της γνώσης που διαθέτει.


Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί διαρκή στόχο της Ε.Ε.. Προς την κατεύθυνση αυτή αναγκαία κρίνεται η στροφή προς την δια βίου μάθηση αλλά και η υιοθέτηση στρατηγικών διατήρησης ηλικιωμένων στον ενεργό πληθυσμό καθώς οι δημογραφικές εξελίξεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στα όρια της Περιφέρειάς μας δείχνουν μια ανησυχητική γήρανση του πληθυσμού και μια συνεχή μείωση του ενεργά απασχολούμενου πληθυσμού στις μικρές ηλικίες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη στροφή προς μορφές κατάρτισης αλλά και απασχόλησης που θα λαμβάνουν υπόψη τις δημογραφικές διαφοροποιήσεις.


Στην Ευρώπη προβλέπεται ότι μέχρι το 2050 ο ενεργός πληθυσμός (15-64) θα είναι κατά 18% μικρότερος από σήμερα ενώ ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 θα αυξηθεί κατά 60%. Κατά συνέπεια ο λόγος των συνταξιούχων/ ενεργού πληθυσμού από το 24% που είναι σήμερα θα φτάσει το 50%. Για το 2015 ο λόγος προβλέπεται να ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 30%.


Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ε.Ε. σημειώνει τάση μείωσης σε σχέση με την αντίστοιχη των ΗΠΑ. Οι ανεπαρκείς επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση, η αμελητέα ικανότητα μετατροπής της έρευνας σε εμπορεύσιμα προϊόντα καθώς και η χαμηλή απόδοση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών πληροφορικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών οδήγησαν στην χαμηλή ευρωπαϊκή απόδοση σε επίπεδο παραγωγικότητας.


Ενώ στην Ευρώπη είχαμε αύξηση της απασχόλησης αυτή συνοδεύτηκε από μείωση της παραγωγικότητας ενώ στις ΗΠΑ η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύτηκε και από αύξηση της παραγωγικότητας. Η Ευρώπη οφείλει λοιπόν να δώσει βαρύτητα στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης.


Στόχος είναι μια καινοτόμα ευρωπαϊκή οικονομία που σπρώχνει πιο μακριά τα σύνορα της τεχνολογίας και θα παράγει ανάπτυξη.


Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πήραν μέτρα με στόχο την άρση των εμποδίων στην απασχόληση χαμηλόμισθων εργαζομένων και την αύξηση της προσωρινής απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε από 62,5% το 1999 σε 64,3% το 2003. Επίσης το ποσοστό γυναικείας απασχόλησης έφτασε το 56% το 2003 ενώ το ποσοστό απασχόλησης μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων φτάνει σήμερα το 41,7%. Πρόοδος σημειώθηκε επίσης και στα θέματα διάδοσης των τεχνολογιών πληροφορικής και χρήσης του διαδικτύου σε σχολεία, πανεπιστήμια, διοικητικούς φορείς και στον τομέα του εμπορίου. Ωστόσο αργοί ρυθμοί παρατηρήθηκαν στην καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα να μην θεωρείται εφικτός ο στόχος που ήταν να φτάσει η Ευρώπη το ποσοστό απασχόλησης στο 70% ως το 2010. Το ίδιο ισχύει και για το 50% που ήταν ο στόχος για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους. Οσον αφορά το στόχο της έρευνας και ανάπτυξης μόνο 2 χώρες δαπανούν σήμερα ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ τους.”


Τελειώνοντας ο Γ.Γ. της Περιφέρειας τόνισε ότι “Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης αποφασιστικών μέτρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχόλησης με γνώμονα τις αλλαγές που θα συντελεστούν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον που θα μας συμπαρασύρει σε κοινές στρατηγικές. Θα πρέπει κάθε πρωτοβουλία μας στον τομέα της απασχόλησης να λαμβάνει υπόψη της τις ευρύτερες εξελίξεις.” Ο κ. Τσίφτης αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα δημιουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου απασχόλησης και την παγίωση της διαρκούς συνεργασίας των οκτώ προγραμμάτων που ασχολούνται όπως ο “ΟRPHEAS” με τα ζητήματα της απασχόλησης.


Σε χαιρετισμό που απέστειλε ο βουλευτής Λέσβου κ. Γιάννης Γιαννέλης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι “Τα θέματα της Απασχόλησης και της Ανεργίας είναι απ’ αυτά που απασχολούν και προβληματίζουν καθημερινά όλους τους νέους ανθρώπους, την κάθε οικογένεια, τον κάθε επιχειρηματία. Το φαινόμενο της ανεργίας έχει λάβει στις μέρες μας σημαντικές διαστάσεις και περισσότερο στην ελληνική περιφέρεια. Η σημερινή κυβέρνηση έχει σαν πρωταρχικό στόχος της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας και να τονώσει την απασχόληση. Πρωτοβουλίες όπως ο νέος αναπτυξιακός νόμος που ήδη ψηφίστηκε και αναμένεται άμεσα η εφαρμογή του, η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσα από προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχουν ήδη προκηρυχθεί, η μερική απασχόληση είναι μερικά μόνο δείγματα αυτής της προσπάθειας.”


“Μέχρι σήμερα είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας και είχαμε αναγάγει σε λέξη-κλειδί την έννοια ανάπτυξη” επεσήμανε σε χαιρετισμό της η Βουλευτής Λέσβου κ. Χριστιάνα Καλογήρου η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι “Σήμερα, με την πείρα όλων αυτών των χρόνων θα πρέπει δίπλα στην έννοια της ανάπτυξης να προσθέσουμε και αυτή της απασχόλησης.  Η ανάπτυξη είναι κενή περιεχομένου όταν δεν προϋποθέτει και ταυτόχρονα, δεν έχει ως αποτέλεσμα, την απασχόληση. Μεγάλοι σύμμαχοί μας στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιφέρειάς μας είναι η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα.  Αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούν όρο και προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης, που συνδέεται με την αύξηση της απασχόλησης.  Αποτελούν όρο και προϋπόθεση για να μείνουν οι νέοι στον τόπο μας και γιατί όχι, να επιστρέψουν όσοι αναγκάστηκαν να τον εγκαταλείψουν.”