Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Ν.Ε. υπό τον Π. Καμίτση

Συνεδρίαση Ν.Ε. υπό τον Π. Καμίτση

5


Συνεδριάζει την Πέμπτη, 17/2,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.00  μ.μ. , η Νομαρχιακή Επιτροπή  Α΄.


Τα  θέματα    της   ημερήσιας   διάταξης  είναι:
1. Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών κ.λ.π. έτους 2005, για την λειτουργία των
          Υπηρεσιών της  Ν.Α.Χ.
2. Παράταση μίσθωσης γραφείων της Δ/νσης  Α.Π.Α.Ε.