Αρχική Νέα Τοπικά HATTA: Τι δικαιούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς

HATTA: Τι δικαιούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς

10

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ, έχοντας στις άμεσες προτεραιότητες του την ενημέρωση των τουριστών  σε θέματα που αφορούν στην προστασία και την ασφάλεια των ταξιδιών, υπενθυμίζει στο καταναλωτικό κοινό ότι από 17 Φεβρουαρίου τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης”.

Ο ΗΑΤΤΑ συμβουλεύει τους καταναλωτές να απευθύνονται στα τουριστικά γραφεία για τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες, τονίζοντας ότι “στόχος των τουριστικών γραφείων είναι να εξασφαλίσουν στους καταναλωτές έναν εξειδικευμένο και έμπιστο σύμβουλο που μεταξύ άλλων, φροντίζει για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση τους”.

Σε ότι αφορά στον Νέο Κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, σε τακτικές πτήσεις και πτήσεις τσάρτερ, από αερολιμένα κράτους μέλους ή προς αερολιμένα κράτους μέλους της Ε.Ε. εφόσον η πτήση εκτελείται από Αεροπορική εταιρία της Ε.Ε. Τα βασικότερα σημεία του Κανονισμού είναι:

`Αρνηση Επιβίβασης
Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων (overbooking), η αεροπορική εταιρία καταρχάς πρέπει να ζητήσει εθελοντές, που είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν από τις θέσεις τους έναντι προσυμφωνημένων οφελών. Οι υπόλοιποι επιβάτες, δικαιούνται αποζημίωση:


 • 250 ευρώ για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση έως και 1.500 χλμ.
 • 400 ευρώ για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 – 3.500 χλμ.
 • 600 ευρώ για όλες τις λοιπές πτήσεις
Να σημειωθεί ότι η αποζημίωση επιτρέπεται να μειωθεί στο μισό, εάν οι καθυστερήσεις δεν υπερβαίνουν τις 2,3 ή 4 ώρες αντίστοιχα.

Επίσης, η αεροπορική εταιρία οφείλει να εξασφαλίσει στους επιβάτες:

 • Επιλογή επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση προς το αρχικό σημείο αναχώρησης) ή εναλλακτική δυνατότητα μεταφοράς στον τόπο προορισμού.
 • Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο (όταν απαιτείται) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις.
Ματαίωση της πτήσης
Σε περιπτώσεις ακύρωσης της πτήσης, η Αεροπορική εταιρία οφείλει να εξασφαλίσει στους ταξιδιώτες:

 • Επιλογή

  • επιστροφής του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου εντός 7 ημερών και
  • πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατόν επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση προς το αρχικό σημείο αναχώρησης) ή εναλλακτική δυνατότητα μεταφοράς στον τόπο προορισμού

 • Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο (όταν απαιτείται) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις.
 • Αποζημίωση (όπως στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης), εκτός και αν έχει γίνει έγκαιρη ενημέρωση και έχει δοθεί στους επιβάτες εναλλακτική λύση – πτήση που χρονικά δεν απέχει σημαντικά από την ακυρωθείσα πτήση.
Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν χορηγείται αποζημίωση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Μεγάλες καθυστερήσεις
Όταν η αεροπορική εταιρία προβλέπει καθυστέρηση της πτήσης

 • 2 ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μέχρι και 1.500 χλμ.
 • 3 ή περισσότερων ωρών για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 – 3500 χλμ.
 • 4 ή περισσότερων ωρών για όλες τις λοιπές πτήσεις.
οφείλει να παράσχει στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο (αν η πτήση αναχωρεί την επόμενη ημέρα) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις.

Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρία έχει την υποχρέωση να προσφέρει δυνατότητα επιλογής:

 • επιστροφή του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου εντός 7 ημερών
 • Πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατόν.
Τέλος, να υπενθυμιστεί ότι ο ΗΑΤΤΑ παρακολουθεί τα Ευρωπαϊκά δρώμενα και συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση τους μέσω της ECTAA (Ένωση των Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων των κρατών -μελών της Ε.Ε.) στην οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας.

Πηγή: Travel Daily News