Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Προτάσεις του ΠΕΣΥΠ για να ανοίξουν νέες θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό...

Προτάσεις του ΠΕΣΥΠ για να ανοίξουν νέες θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Χίου

24

Σημαντικές αποφάσεις  – προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας – ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση του ΠΕΣΥΠ Βορείου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των Οργανισμών των Μονάδων Παροχής Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης  με στόχο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη περαιτέρω στελέχωση τους σε εναρμόνιση με τις σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες που καλούνται να ικανοποιήσουν καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των φροντίδων που απολαμβάνουν οι ασθενείς. Στο τομέα της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης εγκρίθηκε η σύσταση νέων τμημάτων και ιατρικών ειδικοτήτων η αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων οργανικών θέσεων ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των Νοσοκομείων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα υποβληθούν από το ΠΕΣΥΠ οι ακόλουθες αποφάσεις για το Νοσοκομείο Χίου:

Δημιουργία Νοσηλευτικού Καρδιολογικού Τμήματος για την οργάνωση της Μονάδας Εμφραγμάτων, σύσταση θέσεων νέων ιατρικών ειδικοτήτων όπως Αγγειοχειρουργού, Παθολογοανατόμου και Γαστρεντερολόγου.

Τέλος για τον τομέα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης προβλέπονται συστάσεις νέων Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων σε αγροτικές περιοχές που δεν καλύπτονται υγειονομικά επαρκώς καθώς και νέες θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού με σύσταση ή τροποποίηση των υφιστάμενων ώστε να καταστεί δυνατή η 24ώρη κάλυψη των Κέντρων Υγείας με προσωπικό καίριων ειδικοτήτων.

 Πηγή: ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου