Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση από την Περιφέρεια για τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ενημέρωση από την Περιφέρεια για τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου

9


Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η 15η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλης Παυλίδης, ο Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Δημήτρης Κουρκουμέλης καθώς και η βουλευτής Λέσβου κα Χριστιάνα Καλογήρου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν τα εξής θέματα:
* Έγκριση ωρίμων έργων για το Γ΄ΚΠΣ
* Παρουσίαση της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την σύνταξη των κατευθύνσεων εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013
* Σχέδιο δημόσιας διαβούλευσης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 – Αναπτυξιακό Συνέδριο


Εκτός ημερησίας διάταξης υποβλήθηκε προς ψήφιση και εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα του Πολιτικού Γραφείου της CPRM (Σύνοδος Νησιωτικών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης) στο οποίο μετέχει και ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιος Τσίφτης. Στο ψήφισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι “Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επιτυχία των στρατηγικών της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ θα εξαρτηθεί από την εκτενή συμμετοχή όλων των δημόσιων φορέων, και όχι μόνο από τις προσπάθειες των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Η ύπαρξη μιας ρεαλιστικής περιφερειακής πολιτικής είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι αυτός ο στόχος υπηρετείται λαμβάνοντας υπ`όψιν την εδαφική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Επισημαίνουμε σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για την Ευρώπη ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των εισηγήσεων θα είχε ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση εφόσον εμείς ως θεσμοθετημένοι δημόσιοι ευρωπαϊκοί φορείς συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα, επειδή τα κράτη – μέλη μας, μόλις εισέρχονται σε μια ενεργή φάση για την επικύρωση του σχεδίου της Συνταγματικής Συνθήκης, η οποία υπόσχεται την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή”. Το συγκεκριμένο ψήφισμα θα υποβληθεί από το Πολιτικό Γραφείο της CPRM στους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Manuel Baroso, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Jean -Claude Juncker και του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου κ. Josep Borell Fontelles προκειμένου να ληφθεί υπ`όψιν  στη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2005 προκειμένου να υιοθετήσει τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Επίσης εκτός ημερησίας διατάξεως συζητήθηκε το ζήτημα της κατανομής των πόρων του προγράμματος “Θησέας” για το oποίο ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επανέλαβε ότι τα χρήματα που αναλογούν σε κάθε Δήμο είναι κατά πολύ υψηλότερα από αυτά που θα λάβαιναν την ίδια περίοδο αν ίσχυε το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. “Η κατανομή έγινε με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες και τα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί σε όλους. Η κατανομή έγινε βάσει κριτηρίων τα οποία είχαμε από κοινού συμφωνήσει με τις 3 ΤΕΔΚ ” υπογράμμισε ο κ. Τσίφτης.


Στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου διενεμήθη η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τις βασικές κατευθύνσεις εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 που είχε κατατεθεί στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. στις 31/12/04. Να σημειωθεί ότι η πρόταση έπειτα από απόφαση του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου είχε αποσταλεί στα μέλη του Συμβουλίου και φορείς της Περιφέρειας προκειμένου να εντάξουν τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις τους πριν αποσταλεί στο ΥΠ.ΟΙ.Ο.
Αναφερόμενος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της χώρας μας με την Ε.Ε. ο κ. Τσίφτης επεσήμανε ότι “Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη  μεταξύ της ευρωπαϊκής επιτροπής και των κρατών – μελών θα οδηγήσουν στις οριστικές αποφάσεις όσον αφορά στο ποσό που τελικά θα διατεθεί, το είδος των επιλέξιμων δράσεων καθώς και τους όρους χρηματοδότησής τους.Οι στόχοι των Διαρθρωτικών Ταμείων για τη νέα προγραμματική περίοδο” επεσήμανε ο κ. Τσίφτης  “θα είναι οι ακόλουθοι :
* Ο στόχος “Σύγκλιση” ο οποίος είναι παραπλήσιος του σημερινού στόχου 1 και έχει σκοπό να επιταχύνει την οικονομική σύγκλιση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών: Ο στόχος αυτός θα εστιάζει στις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι μικρότερο από το 75 % του μέσου όρου της διευρυμένης ΕΕ – γεγονός που ισχύει κυρίως για την πλειονότητα των νέων κρατών μελών.
* Στόχος “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”. Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών, μέσω προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προωθώντας την καινοτομία, την κοινωνία της γνώσης, το επιχειρηματικό πνεύμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη των κινδύνων.
* Στόχος “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία” (ΕΤΠΑ). Αντικείμενο αυτού του στόχου είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας σε τρία επίπεδα και συγκεκριμένα της διασυνοριακής συνεργασίας, της συνεργασίας σε επίπεδο διακρατικών περιοχών, και των δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε όλη την Ένωση.


Οι δράσεις θα εστιάζονται σε ενοποιηµένα προγράµµατα, τα οποία θα διαχειρίζεται µία µόνο αρχή, επιδιώκοντας την υλοποίηση ζωτικών κοινοτικών προτεραιοτήτων. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα θα είναι πλέον μονοταμειακό. Ολες δηλαδή οι δράσεις θα χρηματοδοτούνται από ένα μόνο διαρθρωτικό ταμείο (ΕΤΠΑ).


Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι στο πλαίσιο του στόχου “σύγκλιση” εντάσσεται και άλλη μία ομάδα Περιφερειών, που ονομάζεται “περιφέρειες στο στάδιο εξόδου (phase-out) από το στόχο 1” και είναι οι Περιφέρειες που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπερβαίνει το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 25, αλλά έχει χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 15. Οι Περιφέρειες αυτές θα λαμβάνουν βαθμιαία ανά χρόνο μειούμενη χρηματοδότηση.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τα σημερινά δεδομένα ( που αφορούν στο μέσο όρο του ΑΕΠ της τριετίας 2000-2001-2002) εντάσσεται στην κατηγορία των Περιφερειών  του στόχου της Σύγκλισης.Αρα το Βόρειο Αιγαίο θα είναι στο στόχο 1.”


“Οι όροι των κοινοτικών προγραμμάτων για την Δ΄Προγραμματική Περίοδο 2007-2013” υπογράμμισε ο κ. Τσίφτης “θα είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Ο κανόνας ν+2, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και η εξέταση της επάρκειας των τελικών δικαιούχων θα γίνεται με πολύ αυστηρότερους όρους”.


Ακολούθησε συζήτηση για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της δημόσιας διαβούλευσης το οποίο, έπειτα από ομόφωνη απόφαση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου,  καθορίστηκε ως εξής:


* Αποστολή ερωτηματολογίων σε όλους τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΑ, Νομαρχίες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναπτυξιακούς φορείς κτλ) έως τις 25/2/05
* Ενημερωτική συνάντηση στη Λέσβο (7/3/05)
* Ενημερωτική συνάντηση στη Σάμο (9/3/05)
* Ενημερωτική συνάντηση στη Χίο (16/3/05)
* Επιστροφή Ερωτηματολογίων έως 23/3/05
* Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Λέσβο 8 και 9/4/05


Το χρονοδιάγραμμα διενεμήθη στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου από τα οποία ζητήθηκε η απόλυτη τήρηση των ημερομηνιών προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.


Να σημειωθεί ότι όλες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ομόφωνα.