Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή υπό τον αντινομάρχη Ν. Νύκτα

Συνεδριάζει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή υπό τον αντινομάρχη Ν. Νύκτα

8


Σήμερα 21/02/2005, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 1.30 μ.μ., θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι :


1. Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου “Κατασκευή Γέφυρας  ΔΕΗ “
2. Μίσθωση  χώρου για τη δημιουργία διόδου στη θέση “Ράκτης” λόγω της κατασκευής γέφυρας στα πλαίσια  του έργου: “Βελτίωση δρόμου Δασκαλόπετρα Μυρσινίδι και κατασκευή γέφυρας στη θέση Δασκαλόπετρα.”