Αρχική Νέα Οικονομία Ανακοινώθηκε ο τρόπος στελέχωσης και το αντικείμενο του νέου “ΣΔΟΕ”

Ανακοινώθηκε ο τρόπος στελέχωσης και το αντικείμενο του νέου “ΣΔΟΕ”

9

Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής αλλά και σύγχρονων μορφών παράνομων συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, αποτελούν το στόχο της νέας Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων(ΥΠ.Ε.Ε.), που αποτελεί τη μετάλλαξη του ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Οικονομικών καταργείται το Σ.Δ.Ο.Ε. και δημιουργείται η νέα υπηρεσία με «σαφείς στόχους την καταπολέμηση των εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας καθώς και δικτύων παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων με εξειδίκευση στις περιπτώσεις σύγχρονων μορφών παράνομων συναλλαγών και απατών που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών».

Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που υπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και αφορά τον Οργανισμό της νέας Υπηρεσίας, καθορίζεται η δομή και λειτουργία της.

Τα βασικά στοιχεία του Οργανισμού είναι τα ακόλουθα:

– Συστήνεται Γραφείο στην ΥΠ.Ε.Ε., με βασικό αντικείμενο την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ώστε να υπάρχει απευθείας δίαυλος επικοινωνίας με τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες.

– Δημιουργείται Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη των σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες.

– Συγκροτείται σε κεντρικό επίπεδο Τμήμα Επανελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την ακεραιότητα του συστήματος ελέγχων και τη νομιμότητα των ενεργειών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη δράση της ΥΠ.Ε.Ε.

– Για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών απατών, κυρίως αυτών που γίνονται μέσω διαδικτύου και της χρήσης νέων τεχνολογιών, δημιουργείται σε κεντρικό επίπεδο εξειδικευμένο Τμήμα Πληροφορικής Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

– Δημιουργούνται δύο νέες Επιχειρησιακές Διευθύνσεις, μία στην Αθήνα και μία στην Θεσσαλονίκη, που θα αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την αντιμετώπιση περιπτώσεων, όπως οι απάτες στις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, το ξέπλυμα χρήματος, οι παράνομες χρηματιστηριακές και τραπεζικές συναλλαγές. – Αναβαθμίζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις με τη δημιουργία νέων Υποδιευθύνσεων και νέων Τμημάτων και ειδικότερα:
– Τη δημιουργία στις Διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας δύο νέων Υποδιευθύνσεων: α) Επεξεργασίας κατασχεμένων βιβλίων, στοιχείων και μέσων ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων και β) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Για τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων με βιβλία τρίτης κατηγορίας δημιουργούνται επίσης στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία Ειδικά Τμήματα Ελέγχου.
– Την επαναδραστηριοποίηση των Τμημάτων Θαλασσίων Ελέγχων με τη μελλοντική ένταξη σε αυτά πλοίων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

– Υπάρχει ειδική μέριμνα για την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε., η οποία προβλέπεται να απασχολεί λιγότερο προσωπικό-1500 περίπου άτομα σε σχέση με τα 1800 που προβλέπονταν για το Σ.Δ.Ο.Ε.- αλλά με περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Ειδικότερα:
– Προσωπικό κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% θα είναι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
– Προσωπικό κατά ποσοστό 20-30% θα προέρχεται από τους εκάστοτε νεοπροσλαμβανόμενους εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους.
– Θα προσληφθούν είκοσι πέντε ειδικοί επιστήμονες.

– Για το προσωπικό των Επιχειρησιακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. προβλέπεται ανώτερο χρονικό όριο παραμονής τα τέσσερα έτη, με εξαιρέσεις ειδικών περιπτώσεων (τμήματα ναρκωτικών, πληροφορικής και 15% του λοιπού προσωπικού που θα έχει διακριθεί για την επαγγελματική του επάρκεια και το ήθος).
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ