Αρχική Νέα Τοπικά Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία: καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προσβασιμότητα

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία: καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προσβασιμότητα

11


Συνεδρίασε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ είναι ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ) κ. Γιάννης
Βαρδακαστάνης.
Οι εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδίασαν το μελλοντικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.              
Ο  κ.  Χατζηδάκης  δήλωσε  ότι  το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως την
εκστρατεία  που  διεξάγει  το  Ευρωπαϊκό  Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, προκειμένου
στους νέους κανονισμούς για τα Διαρθρωτικά Ταμεία να υπάρξει δεσμευτική διάταξη στην καταπολέμηση  των  διακρίσεων  και  την προσβασιμότητα. “Η ποιότητα της ζωής των ατόμων  με  αναπηρία είναι κριτήριο για τη δημοκρατία μας” είπε χαρακτηριστικά ο κ.  Χατζηδάκης.  “Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μία σημαντική υποχρέωση απέναντι στο 10% των πολιτών με αναπηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.


Ο  Πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού  Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης τόνισε  ότι:  “Τα  Διαρθρωτικά  Ταμεία,  το  κύριο  πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση, αποτελούν ζήτημα  προτεραιότητας  για το Ευρωπαϊκό Αναπηρικό Κίνημα”. Επιπρόσθετα συμπλήρωσε ότι:  “Εάν   το  σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίξει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  για  τη  συμπερίληψη στο Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων μιας  δεσμευτικής διάταξης  που  θα αφορά στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προσβασιμότητα,   αυτό  θα  οδηγήσει  στη  θεμελίωση  ενός  νέου  πολιτικού  και κοινωνικού κλίματος στα κράτη μέλη  της Ένωσης”.


Ο  κ. Βαρδακαστάνης ευχαρίστησε τον κ. Χατζηδάκη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων  με  Αναπηρία   για  τη  θετική  στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος. 


Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία είναι μία διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που  εκπροσωπεί  τις  ανάγκες 50 εκατομμυρίων πολιτών με αναπηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Μέλη  του  Ευρωπαϊκού   Φόρουμ  Ατόμων  με Αναπηρία μπορεί να είναι τα Εθνικά  Συμβούλια  των Ατόμων με Αναπηρία των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (και των πρόσφατα ενταγμένων)  καθώς  και  ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες  αναπηρίας. Η  αποστολή  του  Ευρωπαϊκού  Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία είναι  να  διασφαλίσει και να προστατέψει τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων  με  αναπηρία μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στη χάραξη πολιτικών και την εφαρμογή αυτών στην Ευρώπη.Πρόεδρος ΕΣΑΕΑ
Ι. Βαρδακαστάνης
Τηλ: 693-7157193