Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διάλεξη Ανδρέα Κουτούπη στο Πανεπιστήμιο

Διάλεξη Ανδρέα Κουτούπη στο Πανεπιστήμιο

14


ΔΙΑΛΕΞΗ πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο την Τετάρτη, 9 Μαρτίου στις 8.00 μ.μ. με θέμα “Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου”, στην Aίθουσα Α του κτιρίου “Αδ. Κοραή”.
Η διάλεξη που διοργανώνεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών θα γίνει από τον κ. Ανδρέα Κουτούπη, Διευθυντή Υπηρεσιών Eσωτερικού Eλέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “Price Waterhouse Coopers”.