Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Στις Βρυξέλες για τη “Νησιωτικότητα” ο Παυλίδης

Στις Βρυξέλες για τη “Νησιωτικότητα” ο Παυλίδης

8

Σειρά επαφών με ανώτατους κοινοτικούς παράγοντες είχε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες ο υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αριστοτέλης Παυλίδης, με στόχο την ανάδειξη της νησιωτικής διάστασης στους κανονισμούς λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα, σκοπός των συναντήσεων του κ. Παυλίδη με τον υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας, κ. Πίτερσεν, και τους μονίμους αντιπροσώπους της Κύπρου, της Μάλτας και της Ιρλανδίας ήταν η διαμόρφωση ενός κοινού μετώπου για την αναγνώριση της νησιωτικής ιδιαιτερότητας στις κρατικές ς ενισχύσεις που δίνονται για τις ενδιαφερόμενες περιοχές. 

Όπως ανέφερε ο κ. Παυλίδης σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, οι προσπάθειες αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι οι ελλιπείς λιμενικές υποδομές, το υψηλό κόστος των θαλάσσιων μεταφορών και τα προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Όπως διευκρίνισε, επιχειρείται η εξασφάλιση του δικαιώματος χορήγησης υψηλότερων κρατικών ενισχύσεων για τις νησιωτικές περιοχές από ό,τι προβλέπεται για τις υπόλοιπες περιοχές κάθε κράτους- μέλους, όπως επίσης και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων για τα προβλήματα υποδομών στα νησιά. 


Πηγή: ΑΠΕ