Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ – Μετονομάζονται τα ΠΕΣΥΠ

Νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ – Μετονομάζονται τα ΠΕΣΥΠ

8

«Tα ΠEΣYΠ αποτελούν υπερβολική πολυτέλεια για το ελληνικό σύστημα υγείας και στοιχίζουν πάνω από 150 εκατ. ευρώ ετησίως» δήλωνε στο προεκλογικό της πρόγραμμα η ΝΔ.

Καταργούνται τα 17 ΠΕΣΥΠ και στη θέση τους ιδρύονται 17 διοικήσεις για τις μεγάλες υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Η κάθε μια από τις διοικήσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνει κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για θέματα υγείας το οποίο θα μπορεί να χορηγεί πιστοποιητικά, αλλά και να δέχεται τις αιτήσεις των ασφαλισμένων για ραντεβού και άλλες υπηρεσίες. Επίσης, θα λειτουργεί ενημερωτικά για τις εφημερίες των νοσοκομείων, αλλά και για τις νεότερες θεραπευτικές δυνατότητες που αναπτύσσονται στα νοσοκομεία κάθε περιφέρειας. Αυτά προβλέπει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του ΕΣΥ.

Δεν μειώνεται διόλου όμως η γραφειοκρατική δομή του συστήματος με αυτόν τον τρόπο. Tα ΠεΣYΠ «βαφτίζονται» σε ΔYΠE, αφού παραμένουν στην εποπτεία του υπουργείου Yγείας, ενώ δεν εντάσσονται στο οργανωτικό σχήμα του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας, όπως είχε εξαγγελθεί προεκλογικά. Σε ό,τι αφορά στους επικεφαλής των ΔYΠE, ο υπουργός παρεμβαίνει μόνο ως προς το χρόνο θητείας των διοικητών (σημερινών προέδρων ΠεΣYΠ) και από 5ετής γίνεται 2ετής. 

Διασφαλίζονται οι γιατροί σε πείπτωση ιατρικού λάθους
Ο νέος νόμος προβλέπει να ασφαλίζεται το ιατρικό προσωπικό έτσι ώστε σε περίπτωση ιατρικού λάθους οι πολίτες να καταγγέλλουν το νοσοκομείο και όχι προσωπικά τον ιατρό που ενδεχομένως ευθύνεται γι’ αυτό. Όσον αφορά τα οικονομικά των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία το νομοσχέδιο προβλέπει να τους καταβάλλονται εντός δύο μηνών ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν υπερωρίες ή μισθούς. 

Καταργείται το όριο ηλικίας για τα άγονα
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι καταργείται το όριο ηλικίας για το διορισμό γιατρών που καλούνται να υπηρετήσουν σε άγονες και ακριτικές περιοχές. 

Νέο όριο στις συνταγές
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το όριο των συνταγών που θα πρέπει να θεωρούνται από το δημόσιο αυξάνεται από τα 60 στα 100 ευρώ κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι ένας ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να αναζητά θεώρηση συνταγής παρά μόνο αν τα φάρμακά του υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 100 ευρώ. Αυτό το μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. 

Τα Νοσοκομεία θα αποφασίζουν για τις προμήθειες σε εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά
Τα νοσοκομεία, με βάση το νέο νόμο, δεν θα υπάγονται σε οργανισμούς όπως το περιφερειακό συμβούλιο υγείας, κάτι που ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα διατηρούν την διοικητική τους αυτοτέλεια και θα διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κάθε νοσοκομείο θα έχει πλέον τον δικό του προϋπολογισμό, αριθμό φορολογικού μητρώου και σφραγίδα.

Επίσης προβλέπεται να δημιουργηθούν τμήματα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους στο χώρο της υγείας, ενώ κάθε διοίκηση θα έχει ειδική τεχνική υπηρεσία που θα έχει ως στόχο τη συντήρηση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας που θα καλύπτει.

Συμβασιούχοι Γιατροί
Το υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις των δημόσιων νοσοκομείων σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, δεν προχωρεί στις απαραίτητες προσλήψεις αλλά ουσιαστικά θεσμοθετεί συμβασιούχους και στο EΣY. Eιδικότερα, προβλέπεται η σύσταση θέσεων γιατρών «με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους».

Επίδομα
Tέλος, από 1/1/2005 χορηγείται στους εργαζομένους στο υπουργείο Yγείας μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης, ύψους 200 ευρώ.