Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Τον Απρίλιο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Τον Απρίλιο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

4


Στις 2-3 και 9-10 Απριλίου θα διεξαχθεί ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 5.949 θέσεων στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2005-2006/2006-2007.
Η γραπτή εξέταση για τους εκπαιδευτικούς των ΤΕΕ για την πλήρωση θέσεων στη Β’ βάθμια Εκπαίδευση – με προθεσμία υποβολής αιτήσεων ώς τις 15 Μαρτίου – θα διενεργηθεί κατά τα τέλη Ιουνίου.