Αρχική Νέα Τοπικά ΔΣ Χίου: ποιές προτάσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

ΔΣ Χίου: ποιές προτάσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

6


Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου οι προτάσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
Ο κ. Δήμαρχος Μάρκος Μεννής αφορμή εξήγησε τον τρόπο που θα μοιραστούν οι πόροι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι αντιστοιχεί στο Δήμο Χίου προχώρησε στην παρουσίαση των προτάσεων και μάλιστα με την πρόταση προϋπολογισμού μέχρι το 2007.
Συγκεκριμένα οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες (σε παρένθεση ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός σε χιλιάδες ΕΥΡΩ για το 2005):
1. Κατασκευή Μηχανουργείου (300)
2. Αθλητικές εγκαταστάσεις συνοικιών
3. Ανάπλαση Δημοτικού κήπου (150)
4. Ανάπλαση συνοικιών (100)
5. Ανάπλαση σε Τάγμα Δεσπότη (50)
6. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (100)
7. Αξιοποίηση κινηματοθεάτρου REX
8. Ολοκληρωμένες Αστικές παρεμβάσεις
Σύνολο προϋπολογισμού για το 2005 είναι 700.000 ΕΥΡΩ
Η μείζονα μειοψηφία δια του δ.σ. Κοσμάς Αβραμίδη σημείωσε ότι δεν έχει γίνει ένας καλός σχεδιασμός και ότι υπάρχουν πολλά έργα αναπλάσεων. Σε ότι αφορά τον Ανδρέα Μιχαηλίδη εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το μέρος του προγράμματος ΘΗΣΕΑ που μέσω των οριζοντίων δράσεων εμπλέκονται και ιδιώτες.