Αρχική Νέα Τοπικά Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείου

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείου

7

Τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Νοσοκομείων Μυτιλήνης, Χίου και Λήμνου όρισε το Δ.Σ. του ΠΕΣΥΠ Β. Αιγαίου.
Συγκεκριμένα στο Σκυλίτσειο το όργανο αυτό -που είναι αρμόδιο για τις κρίσεις των εργαζομένων- θα έχει Πρόεδρο τον Οικονομικό Έφορο Νίκο Φράγκο και μέλη οριζόμενα από το ΔΣ τους Νίκο Νέο(Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) και Γιάννη Στεφανίδη (ΓΝ Χίου). Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι οι: Μαρία Βαρλά και Πολυξένη Κατσάρα.
Να σημειώσουμε ότι από τα 4 υπηρεσιακά συμβούλια, αυτά της Χίου και της Λήμνου παρατηρούμε να μην έχουν Πρόεδρο κάποιον που να έχει άμεση σχέση με το Νοσοκομείο.