Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ζητούνται βαθμολογητές για τις ξένες γλώσσες

Ζητούνται βαθμολογητές για τις ξένες γλώσσες

26


 Το Υπουργείο Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή σύμφωνα με ανακοίνωσή τους και προκειμένου να επιλέξουν βαθμολογητές για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με τυπικά προσόντα στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής των ξένων γλωσσών να συμπληρώσουν ειδικό βιογραφικό έντυπο. Ως βαθμολογητές μπορεί να οριστούν
* Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π των Πανεπιστημίων και Ε.Ε.ΔΙ.Π των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
* Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.


 Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαζί με τα βιογραφικά για τις γλώσσες Γαλλικά και Γερμανικά είναι η Τετάρτη 26 Μαρτίου και για τα Αγγλικά και Γερμανικά η Τετάρτη 30 Απριλίου. Τα έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν είτε στην www.ypepth.gr/kpg  είτε από τη διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου αλλά και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Διαφήμιση