Αρχική Νέα Οικονομία ΤΕΕ: Η αυτόματη περαίωση του νόμου 3296/2004 δεν αφορά τους Μηχανικούς

ΤΕΕ: Η αυτόματη περαίωση του νόμου 3296/2004 δεν αφορά τους Μηχανικούς

9

Η αυτόματη περαίωση του νόμου 3296/2004 δεν αφορά τους Μηχανικούς οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τον Πίνακα Ι του Εντύπου Ε3 τονίζεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ. Διευκρινίζει επίσης ότι ο τρόπος φορολογίας των μηχανικών είναι μόνο αυτός ο οποίος εφαρμόζεται από πολλών ετών με βάση τον οποίο θα συνταχθούν οι φετινές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2005.