Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Π. Μπεγλίτη για παραβιάσεις στα Ίμια

Ερώτηση Π. Μπεγλίτη για παραβιάσεις στα Ίμια

10


Σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Μπεγλίτης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνέχεια παραβίασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα Ίμια, από τουρκικά σκάφη στις 11 Ιανουαρίου 2005, το Συμβούλιο υπενθύμισε την άποψή του, σύμφωνα με την οποία οι ανεπίλυτες διαφορές, οι οποίες έχουν συνέπειες στην διαδικασία προσχώρησης, θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να παραπέμπονται στο Διεθνές Δικαστήριο για τη διευθέτησή τους.


Συγκεκριμένα, ο κ. Μπεγλίτης, ζητούσε να πληροφορηθεί σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Συμβούλιο προς την πλευρά της Τουρκίας, ώστε να αποτραπούν ανάλογες πρακτικές στο μέλλον και να συμπεριφερθεί η Τουρκία, όπως οφείλει, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ως υποψήφιας προς ένταξη χώρα.
Επιπλέον, πώς θα αξιολογήσει τη συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του μηχανισμού επιτήρησης και αξιολόγησης των υποψήφιων χωρών.
Τέλος, με ποιους τρόπους προτίθεται να εκφράσει, όπως έχει την υποχρέωση, την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης που έδωσε το Συμβούλιο:


“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη δηλώσει το 1999 στο Ελσίνκι ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συμμερίζονται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως διατυπώνονται στις συνθήκες. Από αυτή την άποψη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε επιμείνει στην αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ζήτησε ιδιαίτερα από τις υποψήφιες χώρες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη διευθέτηση ενδεχόμενων μεθοριακών διαφορών τους καθώς και άλλων ζητημάτων ίδιας φύσεως.


Με αυτό το πνεύμα το Συμβούλιο παρακολούθησε διαρκώς την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και των γειτόνων της.


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας σαφούς δέσμευσης υπέρ σχέσεων καλής γειτονίας, επεσήμανε με ικανοποίηση τη βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με τους γείτονές της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τη διευθέτηση των ανεπίλυτων μεθοριακών διαφορών στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών όπως διατυπώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματά του, κυρίως αυτά που ενέκρινε στο Ελσίνκι σχετικά με το εν λόγω θέμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε στην κατάσταση όσον αφορά τις διαφορές που υφίστανται και εξέφρασε ικανοποίηση για τις διερευνητικές επαφές που πραγματοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Από αυτή την άποψη, υπενθύμισε την άποψή του σύμφωνα με την οποία οι ανεπίλυτες διαφορές οι οποίες έχουν συνέπειες στη διαδικασία προσχώρησης, θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να παραπέμπονται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διευθέτησή τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι θα τηρείται ενήμερο για τη σημειούμενη πρόοδο την οποία και θα εξετάζει, εφόσον απαιτείται. ”


Σχολιάζοντας την απάντηση του Συμβουλίου ο κ. Μπεγλίτης έκανε την ακόλουθη δήλωση “Δυστυχώς το Συμβούλιο περιορίζεται να επαναλαμβάνει μηχανιστικά και ουδέτερα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2004, χωρίς να λαμβάνει συγκεκριμένη θέση στη συνεχιζόμενη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των διεθνών Συνθηκών από την πλευρά της Τουρκίας.  Φοβάμαι ότι αυτή η στάση του “Ποντίου Πιλάτου” του Συμβουλίου, επιτρέπει στην Τουρκία να διαμορφώνει με τους δικούς της όρους την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα, ευρισκόμενη σε ευθεία αντίθεση με τις υποχρεώσεις της, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα.


Το κρίσιμο ερώτημα όμως παραμένει εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συμπεριλάβουν ως υποχρέωση και δέσμευση, στην υπό διαμόρφωση νέα εταιρική σχέση, το σεβασμό από την Τουρκία των αρχών του διεθνούς δικαίου και της ανάγκης προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.  Γι αυτό όμως το θέμα έχει τη δική της ευθύνη και η Κυβέρνηση της ΝΔ”.