Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Επιτυχία του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιτυχία του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου

11


Σημαντική επιτυχία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί η έγκριση πρότασής του, από κοινού με άλλα τρία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, για λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές επιστήμες, την Πολιτική και τη Διαχείριση (Masters Course in Environmental Sciences, Policy and Management, MESPOM), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS MUNDUS, από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06.


Το Πρόγραμμα οργανώνεται με τη συνεργασία τεσσάρων σημαντικών ευρωπαϊκών ιδρυμάτων στην περιβαλλοντική έρευνα και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση: του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης (CEU) (Ουγγαρία), του Πανεπιστημίου του Lund (Σουηδία) και του Πανεπιστημίου του Manchester (Μεγ. Βρετανία). Η συνεργασία στοχεύει να προωθήσει μια αληθινά ευρωπαϊκή προοπτική στις περιβαλλοντικές σπουδές με το συνδυασμό των σκανδιναβικών, μεσογειακών, δυτικών και της Κεντρικής Ευρώπης μορφωτικών παραδόσεων και προσεγγίσεων σε θέματα της καθημερινής ζωής.
 
To MESPOM προετοιμάζει σπουδαστές απ’ όλο τον κόσμο για τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ενσωματωμένων λύσεων στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, σε ένα διεθνές πλαίσιο. Το Πρόγραμμα προσφέρει ένα περιεκτικό δι- και πολύ-επιστημονικό πρόγραμμα σπουδών στις περιβαλλοντικές σπουδές που προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών  να ενσωματώσουν τη θεωρία και την πρακτική για τη συστηματική ανάλυση, την ολιστική κατανόηση, και τη διαχείριση των διαφορετικών περιβαλλοντικών ζητημάτων στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Εκτός από την ακαδημαϊκή εργασία τους, οι φοιτητές αναπτύσσουν την έρευνα, επικοινωνία και άλλες επαγγελματικές δεξιότητες, μαθαίνουν να προσανατολίζονται στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα των περιβαλλοντικών Ιδρυμάτων και να διαμορφώνουν τους σχετικούς στόχους και τις στρατηγικές σταδιοδρομίας.
 
Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα έχουν περισσότερα από 50 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στην προσφορά διεπιστημονικών Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων Master’s στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, ενώ παράλληλα έχουν συμπληρωματικούς ερευνητικούς πυρήνες (CEU – στην περιβαλλοντική πολιτική, Πανεπιστήμιο του Lund – στις προληπτικές περιβαλλοντικές στρατηγικές, Πανεπιστήμιο του Manchester – στον έλεγχο της ρύπανσης, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και των απομονωμένων περιοχών) και ένα ευρύ παρελθόν συνεργασίας, που δημιουργεί μια στέρεη πλατφόρμα για ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υψηλής ποιότητας, πραγματικά διεθνές και ολοκληρωμένο
 
Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών λήγει στις 25 Φεβρουαρίου 2005


Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.mespom.org