Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε σήμερα ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε σήμερα ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

12

Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε σήμερα ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιος Τσίφτης προκειμένου να συμμετάσχει σε Συνέδριο με θέμα «Η συνοχή και η ατζέντα της Λισσαβόνας: ο ρόλος των Περιφερειών». Στο συνέδριο θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν οι περιφέρειες να συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ε.Ε. μέσω της εφαρμογής του προγράμματος ανταγωνιστικότητας που εκπόνησαν τα κράτη – μέλη με την Ατζέντα 2000 της Λισσαβόνας.  Το συνέδριο θα εξετάσει πώς οι περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη διαδικασία της Λισσαβόνας ενόψει της νέας γενιάς περιφερειακών προγραμμάτων για την περίοδο μετά το 2006. Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν εξακόσια υψηλού ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου άτομα που χαράζουν πολιτική καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς.

Πηγή: ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου