Αρχική Νέα Τοπικά Σε νέα μελέτη να στηριχθεί το Πολεοδομικό Σχέδιο της Χίου λένε οι...

Σε νέα μελέτη να στηριχθεί το Πολεοδομικό Σχέδιο της Χίου λένε οι Μηχανικοί

30


Επιστολή προς όλους τους αρμοδίους φορείς απέστειλε  η Νομαρχιακή Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος της κ. Στέλιος Φράγκος και στην οποία αναφέρει ότι είναι απαραίτητος μεν ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός για την πόλη της Χίου αλλά θα ήταν λάθος να βασιστεί ο σχεδιασμός αυτός σε μελέτη του 1978 καθώς τα δεδομένα από τότε έχουν αλλάξει.

Ακολουθεί η επιστολή,
«Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, (το τελευταίο δεκαπενθήμερο) που αφορούν θέματα όπως αυτά της οριοθέτησης του οικισμού της πόλης Χίου και της έλλειψης Γ.Π.Σ. και Χωροταξικού σχεδιασμού, σωστού και επικαιροποιημένου, σας ενημερώνουμε για τις θέσεις της Ν.Ε. Χίου ΤΕΕ / Π.Τ.ΒΑ Αιγαίου, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί πριν από ένα χρόνο περίπου.
Οι θέσεις αυτές έχουν κοινοποιηθεί από τότε τόσο στο ΥΠΕΧΩΔΕ, όσο και στους δήμους Χίου και Ομηρούπολης, ώστε από κοινού να ενεργήσουμε ανάλογα.


Γενικά – σύντομο ιστορικό


Η εκπόνηση μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Χίου & Βροντάδου Δήμων Χίου & Ομηρούπολης Ν. Χίου, έγινε στα πλαίσια της ΕΠΑ (1984-86) και εγκρίθηκε τότε με Υ.Α. του ΥΠΕΧΩΔΕ (75717-3921, ΦΕΚ 75Δ/3.2.1998).
Η επόμενη φάση του Γ.Π.Σ. που ήταν η εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης, δεν εγκρίθηκε ποτέ και ως εκ τούτου παρέμεινε σε ισχύ και εφαρμογή επί μια δωδεκαετία μόνο το Γ.Π.Σ. (χρήσεις γης). Ουσιαστικά το (Γ.Π.Σ.) χωρίς να καταργηθεί, έπαψε να εφαρμόζεται μετά από σχετικό ερμηνευτικό έγγραφο της Δ/νσης ΔΟΚΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ (80277/31/1/2000) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νέου Οικιστικού Νόμου (Ν. 2508/11/13.6.1997/ΦΕΚ 124 Α’).
Στα τέλη του 1997 με Υ.Α. του ΥΠΕΧΩΔΕ ανετέθη η εκπόνηση μελέτης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. μόνο για το τμήμα του Δήμου Χίου. Η μελέτη εκπονήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1337/83.
Το ΤΕΕ και κατ. Επέκταση η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Χίου, ως θεσμοθετημένος Τεχνικός σύμβουλος, της πολιτείας και συχνά ως αποδέκτης παραπόνων ιδιοκτητών και Μηχανικών και με την εμπειρία της προηγούμενης εφαρμογής του Γ.Π.Σ. Χίου – Βροντάδου από το Δεκέμβριο του 1987 και για περίπου δώδεκα χρόνια σας γνωστοποιεί τις θέσεις και απόψεις του και σας προτείνει τα παρακάτω:
Η Ν.Ε. ΤΕΕ Χίου θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη Γ.Π.Σ. και εν συνεχεία την εκπόνηση και εφαρμογή Πολεοδομικού σχεδίου τόσο στο Δήμο Χίου όσο και στο Βροντάδο Δήμου Ομηρούπολης και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι θέσεις της. Η αναγκαιότητα ύπαρξης ορθολογικά σωστού και πραγματοποιήσιμου Σχεδίου Πόλεως είναι αδιαπραγμάτευτη θέση μας.
Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη η εκπόνηση πλήρους και ολοκληρωτικής μελέτης (Γ.Π.Σ. και Πολεοδομική μελέτη), σύμφωνα με τα ήδη σημερινά δημιουργημένα δεδομένα της περιοχής και αφού ληφθούν υπόψη σε μέγιστο βαθμό οι θέσεις και απόψεις των τοπικών φορέων (ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί φορείς και κυρίως οι χρήστες-κάτοικοι της περιοχής).
Η Ν.Ε. ΤΕΕ Χίου σε άμεση επαφή που είχε με τη μελετήτρια, προκειμένου να λάβει διευκρινήσεις επί της μελέτης, διαπίστωσε με έκπληξη ότι, αφενός η μελέτη δεν προέβλεπε νέες ενημερωμένες αποτυπώσεις της σημερινής κατάστασης και επικαιροποίηση των υποβάθρων (προφανώς για οικονομικούς λόγους από πλευράς Υπουργείου) και αφετέρου δεν προβλέπεται η συνέχειά της με την εκπόνηση της επόμενης φάσης που είναι η πολεοδομική μελέτη. Δηλαδή υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος σε περίπτωση εγκρίσεων αυτής της μελέτης του Γ.Π.Σ., λόγω της μη ύπαρξης Πολεοδομικού σχεδίου που κατά κανόνα επιλύει κάθε πρόβλημα από την εφαρμογή γενικοτήτων του Γ.Π.Σ., η πόλη της Χίου να μείνει εκ νέου και σε χειρότερο βαθμό από πριν δέσμια ενός ανεφάρμοστου και ανεδαφικού Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους και την ανάπτυξη της περιοχής.
Οι θέσεις του ΤΕΕ και κατ’ επέκταση η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Χίου, για την συγκεκριμένη υποβληθείσα προς έγκριση πρόταση – μελέτη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Χίου – Βροντάδου των Δήμων Χίου – Ομηρούπολης Ν. Χίου είναι:


Η εν λόγω μελέτη κατ’ αρχήν ήταν για τη Χίο και το Βροντάδο ενιαία αλλά τώρα παρουσιάζεται χωριστά για το Δήμο Χίου και για το Βροντάδο (δηλαδή κατά τμήματα της αρχικής μελέτης του Γ.Π.Σ.). Παρότι έχει εκπονηθεί πριν το 2000 η μέχρι σήμερα μη κατάθεση και έγκριση της την καθιστά ανεπίκαιρη και ανεφάρμοστη. Χρειάζεται άμεση επικαιροποίηση. Εάν γίνει αποδεκτή ως έχει δεν υπάρχει πλέον μηχανισμός ανάκλησής της, η δε αναθεώρησή της θα είναι δυνατή κατά το έτος 2010 και μετά. Μέχρι τότε τα ήδη ανεπίλυτα προβλήματα που προκύπτουν από την πιθανή εφαρμογή της θα πολλαπλασιάζονται ασφυκτικά για τους κατοίκους της πόλης.
Η εν λόγω μελέτη είναι βασισμένη στον ίδιο λειτουργικό ιστό του προηγούμενου Γ.Π.Σ. και περιορισμένη σε έκταση. Δεν έχει ενημερωμένο υπόβαθρο πρόσφατης αποτύπωσης και αεροφωτοληψίας και ως εκ τούτου κρίνεται επιεικώς εκτός τόπου και χρόνου. Στα σχέδια της μελέτης αναφέρεται ως ημερομηνία φωτοληψίας εκείνη του 1978, δηλαδή βασίστηκε σε δεδομένα 26 ετών πριν, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχει η σχετικά πρόσφατη φωτοληψία (1999-2000) η αντίστοιχη του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο μη συντονισμός στο θέμα αυτό του ΥΠΕΧΩΔΕ και η αναζήτηση-αξιοποίηση των ήδη γνωστών δεδομένων και υποβάθρων του Κτηματολογίου από τη μελετήτρια αποβαίνει εις βάρος της ορθότητας της μελέτης. Η δικαιολογία εκ μέρους της μελετήτριας ότι δεν προέβλεπε στη σύμβασή της το στάδιο της εκ νέου ενημέρωσης υποβάθρων, προφανώς από έλλειψη πιστώσεων είναι δείγμα προχειρότητας αντιμετώπισης του προβλήματος εκ μέρους του εργοδότη της (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Παρότι η μελέτη αφορά την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. , εν τούτοις δεν βασίζεται στα νέα δεδομένα της πόλης και κυρίως αυτά που δημιουργήθηκαν από την παύση εφαρμογής των χρήσεων γης του παλιού Γ.Π.Σ. εδώ και πέντε χρόνια περίπου. Η πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Χίου (που ασχολείται αποκλειστικά με την περιοχή μελέτης), μόνο στα πέντε αυτά χρόνια έχει εκδώσει πάνω από 2.000 οικοδομικές άδειες. Έτσι έχουν αλλοιωθεί χωρίς να έχουν καταγραφεί, σημαντικά αριθμητικά, πληθυσμιακά και περιβαλλοντικά δεδομένα καθώς και χρήσεις γης.
Η εν λόγω μελέτη αφήνει εκτός της περιοχής μελέτης (και σε καθεστώς εντός οικισμού προϋφισταμένου του ’23), παλαιά αραιοδομημένα τμήματα της πόλης (Λατόμι – Λειβάδια). Είναι περιοχές που έχουν σχεδόν «πυκνοδομηθεί». Δεν έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη (δικαιολογημένα διότι εκπονήθηκε πριν το 2000), νέες δράσεις και δεδομένα στη πόλη. Π.χ. α) η πρόθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για νέες εγκαταστάσεις σε ιδιοκτησία του στα παλαιά Βυρσοδεψία Ζαφειράκη ενώ η μελέτη χωροθετεί στην περιοχή χώρο τουρισμού και αναψυχής β) η Χωροθέτηση και εγκατάσταση από τον Δήμο Χίου μεγάλων και οργανωμένων χώρων στάθμευσης γ) οι ήδη εγκατεστημένες δράσεις μεταφορικών επιχειρήσεων σε περιοχές πρασίνου δ) η κεντρική διοίκηση (Νομαρχία – Υπηρεσίες στην περιοχή του πρώην Κολεγίου) ενώ η μελέτη την χωροθετεί προς την περιοχή Κοφινά κ.λ.π. ε) η επιμονή στις προτάσεις της μελέτης αυτής για διατήρηση οδικών αρτηριών του παλιού Γ.Π.Σ. όταν είναι γνωστό ότι αυτό είναι πλέον αδύνατον επειδή έχουν ήδη οικοδομηθεί σε πολλά σημεία της χάραξής τους και ότι υπάρχουν σε αρκετά σημεία χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι και διατηρητέα κτίρια. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι χαρακτηριστικά δείγματα που καθιστούν αυτή την πρόταση – μελέτη τροποποίησης του Γ.Π.Σ. ανεπίκαιρη και ανεφάρμοστη.
Παρά το ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης Πολεοδομικού Σχεδιασμού στη Χίο, σας προτείνουμε την μη αποδοχή της συγκεκριμένης μελέτης.
Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα και από κοινού όλοι μαζί ώστε να προλάβουμε τυχούσα εν αγνοία μας έγκριση της από το ΥΠΕΧΩΔΕ. (Ήδη δημοσιεύματα Αθηναϊκών εφημερίδων περιλαμβάνουν τη Χίο στα προς επικείμενη έγκριση Σχέδια Πόλεων). Κάτι τέτοιο θα ακύρωνε τουλάχιστον για μια εξαετία κάθε θετική εξέλιξη.
Σας προτρέπουμε να προωθήσετε άμεσα και να απαιτήσουμε από κοινού, την σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης (πακέτο Γ.Π.Σ., + Πολεοδομική Μελέτη), βασισμένη σε σωστά και πρόσφατα ενημερωμένα υπόβαθρα. Πρόθεση και επιθυμία μας είναι να σταθούμε αρωγοί και συνεργάτες της Δημοτικής Αρχής ώστε να προωθήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για μια ολοκληρωμένη και κοινά αποδεκτή λύση για το καλό του τόπου διεκδικώντας από το ΥΠΕΧΩΔΕ σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση του θέματος. Πρέπει αυτό να το καταστήσουμε με κάθε τρόπο σαφές προς το Υπουργείο. Πρέπει να μην αφήσουμε να γίνουν άλλοι πειραματισμοί εις βάρος του τόπου μας. Ας μας αντιμετωπίσουν επιτέλους με την αρμόζουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα τόσο σαν τόπο όσο και σαν ακρίτες».


Για την Νομαρχιακή Επιτροπή Χίου ΤΕΕ


Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Φράγκος